Vp381 Mezioborový přístup ve speciální pedagogice

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Čt 8:30–10:00 3, kromě Čt 14. 3., kromě Po 8. 4., kromě Čt 11. 4., kromě Čt 18. 4., kromě Čt 25. 4., kromě Čt 9. 5., kromě Čt 16. 5., kromě Po 20. 5., kromě Čt 23. 5., kromě Čt 30. 5.
Předpoklady
( X309 Odborná praxe bloková specializační || S309 Odborná praxe bloková specializační ) || FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozvíjet dovednost využívat poznatky z různých oborů k interdisciplinárnímu řešení problémů a aplikovat je v praktických situacích, předkládat a odůvodňovat návrhy řešení, prezentovat výsledky práce, konstruktivně diskutovat, porozumět svojí roli ve skupině a mezioborovém týmu, organizovat práci skupiny nebo mezioborového týmu.
Osnova
 • Témata : 1) Význam mezioborového přístupu v SP
 • 2) Meziobor. spolupráce v rámci týmu, klíčový pracovník, case management
 • 3) Meziobor. spolupráce mezi organizacemi, případová konference
 • 4) Kazuistiky, případové studie
 • 5) Vyhodnocení
 • Realizace:
 • Semináře s diskusí na dané téma (ad 1),2),3) řídí vyučující. Práce ve skupinách (ad 4) : • Studenti se rozdělí do pracovních skupin.
 • • Každá skupina zpracuje kasuistiku (případovou studii) na základě zkušeností z praxe.
 • • Kazuistika bude ilustrovat aplikaci mezioborového řešení.
 • • Každá skupina bude při zpracování kasuistiky absolvovat dvě konzultace s vyučujícími v daném termínu.
 • • Každá skupina bude prezentovat kasuistiku v rámci semináře v daném termínu.
 • • Na prezentaci navazuje diskuse k problematice, její součástí je také vyhodnocení způsobu prezentace a reflexe práce ve skupině
 • • Seminářů se účastní všichni studenti
 • Vyhodnocení (ad5) - diskuse studenti a vyučující , dotazníky pro studenty
Metody hodnocení
Ukončení : zápočet
Podmínky ukončení :
účast na seminářích, tolerance 1 absence
aktivní zapojení do práce skupiny, účast všech členů skupiny na konzultaci a při prezentaci kazuistiky
odevzdaná vlastní kazuistika
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020.