V1852 Úvod do muzikoterapie II.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2014
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Jana Zajícová (přednášející)
Garance
Jana Zajícová
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
V1852/A: Út 13:45–15:15 6, kromě St 16. 4. až Út 22. 4., J. Zajícová
V1852/B: St 13:45–15:15 6, kromě St 16. 4. až Út 22. 4., J. Zajícová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si znalosti a dovednosti pro využívání edukačních a terapeutických možností hudby v rámci sociální práce a sociální pedagogiky. Prostřednictvím sebezkušenostního výcviku jsou studenti seznamování s pravidly práce v muzikoterapeutické skupině a v prostředí této skupiny pak s metodami, technikami a základními modely muzikoterapické práce. Součástí lekcí jsou také ukázky a nácvik muzikoterapeutické práce s dětmi a dalšími cílovými skupinami, seznámení s vývojem muzikoterapie a se základními zdroji terapeutického vlivu hudby, které dějiny hudby přinášejí. Cílem semináře je také naučit se základním dovednostem při práci s muzikoterapeutickou skupinou, naučit se využívat hudby k sebepoznání, ke komunikaci i k obnově vlastních sil, a získat představu o možném využití edukačního a terapeutického vlivu hudby při práci s různými sociálními skupinami.
Osnova
  • Možnosti a pravidla práce ve skupině, vymezení muzikoterapie, vývoj muzikoterapie, metody a formy muzikoterapie, techniky muzikoterapie, improvizace, interpretace, příprava muzikoterapeutického programu pro děti, relaxace a imaginace při hudbě, zdroje a využití receptivní muzikoterapie.
Literatura
  • Kantor, Jiří; Lipský, Matěj; Weber, Jana. Základy muzikoterapie. Vyd. 1. Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2846-9
  • Muzikoterapie :východiska, koncepty, principy a praxe. Edited by Jaroslava Zeleiová. Vyd. 1. Praha: Portál. 254 s. ISBN 9788073672379. 2007. info
  • MORENO, Joseph J. Rozehrát svou vnitřní hudbu :muzikoterapie a psychodrama. Translated by Hana Loupová. Vyd. 1. Praha: Portál. 128 s. ISBN 8071789801. 2005. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie : ve výchově, sociální práci a klinické praxi [Šimanovský, 2001]. Vyd. 2. Praha: Portál. 246 s. : i. ISBN 80-7178-557-1. 2001. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk a Alena TICHÁ. Lidové písničky a hry s nimi : [zpěvník pro děti od 3 let]. Vyd. 1. Praha: Portál. 146 s. ISBN 80-7178-323-4. 1999. info
  • Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími :od narození do 8 let. Edited by Alena Tichá - Milena Raková. Vyd. 1. Praha: Portál. 166 s. ISBN 9788073671006. 2007. info
Výukové metody
Výklad, power-pointové prezentace, sebezkušenostní práce ve skupině a ve dvojicích, nonverbální i verbální reflexe, vlastní prezentace zadaných úkolů, diskuse.
Metody hodnocení
K zápočtu z předmětu Úvod do muzikoterapie je vyžadována aktivní a tvořivá účast na pravidelných lekcích, vypracování zadaných úkolů a prezentací.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.