S5012 Aktuální problémy současné rodiny I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2009
Rozsah
0/2. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
Mgr. Martin Roth (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Čt 19. 2. 15:00–17:00 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Informace učitele
Kurz je určen studentům 2. a 3. roč. VOŠ Jabok nebo ETF (pokračovat bude v ZS 09). Cílem kurzu je poskytnout hlubší vhled do problematiky rodiny v souvislosti s multikulturalitou, etnickou a náboženskou různorodostí, sociálně problémovými jevy. Důraz bude kladen na sociálně právní ochranu dětí, sociální prevenci a možnosti a způsoby intervencí. Kurz bude realizován ve čtyřhodinových blocích. Úvodní seminář "Současná rodiny z pohledu pomáhajících profesí" proběhne na VOŠ Jabok 19.2. od 15 hod. (lektor V. Mašát, M. Vorlová) Další bloky povede M. Roth a pracovníci OSPOD MČ Praha 12 na pracovišti sociálního odboru Praha 12, Čechtická 758 vždy v úterý od 14 hod. do 18 hod. Termíny a témata : 7.4. Státní správa a samospráva v péči o rodinu a děti 21.4. Rodina, rozvodové řízení, výchova dětí. 5.5. Rodina a výchovné problémy dětí. 19.5. Náhradní rodinná péče
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2010.