• 1.Jak si můžu zarezervovat místnost?
  Do aplikace pro rezervování místností můžete vstoupit přes
  Informační systém Kalendář Další rozvrhy a rezervace Rezervace místností
  nebo
  Informační systém Učitel (Zkoušení) Rezervace místností
  zde najdete seznam místností, které máte právo rezervovat. Jedná se o místnosti, u kterých jste uveden v Kontaktních údajích nebo jsou označeny některým z atributů „Smí rezerovat“, „Smí rezerv. učo“, „Smí sprav. učo“ či „Smí rezerv. sk.“ a vy spadáte do jejich hodnot. Hodnotou atributu „Smí rezervovat“ je ID pracoviště. Takovou místnost si můžete zarezervovat, pokud pracujete (jako zaměstnanec, učitel, doktorant nebo máte právo s_rezerv_mist) na stejném pracovišti nebo jeho podpracovišti.

  Pro rezervaci vyberte požadovanou místnost a den a klikněte na „Rezervovat“. Následně si vyberte v tabulce požadovaný čas a vložte k rezervovaným hodinám komentář. Rezervaci potvrďte tlačítkem „Rezervovat“.

  1 Výběr hodiny.

  2 Popis typu akce.

  3 Možnost zaškrtnout, pokud chcete rezervaci vybraných hodin povolit i dalším lidem.

  Přehled vámi rezervovaných místností naleznete na úvodní stránce aplikace pod odkazem „Moje rezervace“.

 • 2.Dokdy smím místnost rezervovat?
  Datum, do kterého lze místnosti rezervovat, naleznete dole na stránce v Doplňujících informacích. Toto omezení neplatí pro osoby s nadřazeným právem s_rezerv_mist pro vybranou fakultu, které mají možnost rezervovat místnosti i mimo uvedené datum. V tomto případě je potřeba změnit interval zobrazených dnů a požadované datum dohledat. Omezení neplatí také v případě, že je místnost označena atributem „Nevýuková místnost“. Takovou místnost lze rezervovat kdykoliv od aktuálního dne po dobu uvedenou v hodnotě atributu (měsíce nebo roky).

  Aplikace také kontroluje, zda nedochází ke kolizím s nezveřejněným rozvrhem. Rezervace nelze zadávat, pokud se datum „dokdy lze rezervovat“ nachází v období, kdy ještě není zveřejněn rozvrh. Osoby s nadřazeným právem mohou rezervace provádět i v tomto období, ideálně však po dohodě s fakultním rozvrhářem.

  1 Datum, do kterého lze místnosti rezervovat.

  V případě, že potřebujete rezervovat místnost mimo stanovenou dobu, kontaktujte osobu s nadřazeným právem. Seznam těchto osob naleznete pod odkazem „Kdo smí na vybrané fakultě měnit „dokdy lze rezervovat místnosti“?“.

 • 3.Jak rezervaci upravím/zruším?
  Zvolte místnost a den rezervace a v nabídce operací zvolte možnost „Upravit“. Měnit můžete popis akce, místnost nebo možnost sdílení. Při výběru jiné místnosti se po rozkliknutí nabídnou všechny místnosti, které máte právo rezervovat, a které jsou aktuálně volné, případně mají povolené sdílení rezervací.

  1 Změna popisu akce.

  2 Výběr jiné místnosti.

  Pro zrušení rezervace vyberte místnost a den rezervace a v operacích vyberte možnost „Zrušit“. Akce označené zeleným rožkem můžete zrušit. Klikněte na příslušnou buňku tabulky a volbu potvrďte tlačítkem „Zrušit“. Na rušení rezervací označených červeným rožkem nemáte právo.

  Upravovat nebo rušit můžete vámi zadané rezervace nebo rezervace místností, u kterých jste uveden v atributu „Smí spravovat učo“, nebo u kterých máte právo s_rezerv_mist na pracoviště uvedené v atributu „Smí rezervovat“ (pokud máte právo na celou fakultu, ale na dané pracoviště ne, rezervace rušit nemůžete).

  1 Vybraný termín označte a volbu potvrďte tlačítkem „Zrušit“.

 • 4.Atributy místností
  Atributy se používají pro popis vlastností místnosti jako vybavení, určení místnosti atd. Jaké atributy má která místnost, je uvedeno u jejího záznamu v Registru budov a místností.

  Pro označení místnosti lze použít tyto atributy:

  Délka rezervace
  Definuje délku nejmenšího rezervovatelného bloku místnosti.
  Jako hodnota se uvádí počet minut a smí být 5, 10, 15 nebo 30 minut.
  K místnosti nelze přiřadit více hodnot tohoto atributu.
  Kapacita
  Počet míst k sezení v místnosti, typicky v učebně. Smí obsahovat výhradně číslo.
  Kapacita – pozn.
  Textová poznámka ke kapacitě, např. „písemka 56“, tj. 56 míst pro písemku, pokud chceme studenty usazovat přes jedno volné místo.
  Kapacita s 2m rozestupy
  Počet míst k sezení v místnosti tak, aby byla dodržena vzdálenost 2 metry mezi sedícími.
  Nehlásit kolize
  Rozvrháři se neoznamují kolize rozvrhových akcí v této místnosti. Hodí se pro virtuální místnosti, ve kterých je rozvrhována online výuka.
  Nevýuková místn.
  Místnost primárně neurčená na výuku. Osoby s oprávněním ji smí rezervovat bez ohledu na zveřejnění rozvrhu.
  Jako hodnota se uvádí např.:
  „Neomezovat 3 měs“, pro omezení podle počtu měsíců
  nebo
  „Neomezovat 1 rok“ podle počtu let.
  K místnosti nelze přiřadit více hodnot tohoto atributu.
  Oznámí se
  Pokud rezervace místnosti spadá do určené (tzv. nestandardní) doby, zašle se o rezervaci nebo její změně e-mail na zadanou adresu (a potvrzení rezervujícímu).
  Uvádí se např.:
  20–6 vikend svatek nekdo@nekde.skola.cz
  kde:
  20–6 je sledovaný rozsah hodin; v tomto případě se e-mail posílá, pokud rezervace spadá do doby od 20.00 do 06.59 hod. dalšího dne,
  vikend – posílá se e-mail, pokud rezervace spadá do víkendu,
  svatek – posílá se e-mail, pokud rezervace spadá do svátku,
  nekdo@nekde.skola.cz je e-mailová adresy osoby nebo hromadná adresa (povinný parametr).
  Pokud je uvedena jen e-mailová adresa bez dalšího upřesnění, posílá se e-mail při každé rezervaci.
  Pokud chcete poslat e-mail na více adres nebo pro různé časy, můžete atribut zadat vícekrát s různými hodnotami.
  Rezerv. v celou
  Lze nastavit rezervaci místnosti v celé hodiny nehledě na začátky vyučovacích hodin.
  Jako hodnota se uvádí např.: 10–15. Zadává se rozsah hodin, ve kterém se místnost dá rezervovat. Trvání posledního rezervovatelného bloku končí v hodině určené údajem „do“.
  K místnosti nelze přiřadit více hodnot tohoto atributu.
  Smí rezerv. sk.
  Stejné použití jako v případě atributu Smí rezervovat, ale uvádí se jednotlivé skupiny osob – ID skupiny nebo skupinu ve tvaru pracoviště:zkratka.
  Smí rezerv. učo
  Stejné použití jako v případě atributu Smí rezervovat, ale uvádí se jednotlivá uča osob.
  Smí rezervovat
  Číslo pracoviště, jehož osoby smí čas v místnosti označené tímto atributem rezervovat v aplikaci pro Rezervaci místností. Lze atribut postupně přidělit vícekrát, více pracovištím. Toto omezení se netýká rozvrhářů, kteří smějí pro výuku rozvrhovat libovolnou místnost. Dále si mohou místnost např. pro zkušební termín rezervovat ti, kteří jsou k místnosti přiřazeni v agendě Kontakty.
  Smí sprav. učo
  Stejné použití jako v případě atributu Smí rezerv. učo, ale oprávněný uživatel smí navíc upravovat a rušit cizí rezervace příslušné místnosti.
  Určení místnosti
  Textový popis, např. učebna, laboratoř, sklad. Sem nevkládejte jména osob, či telefonní čísla; tyto údaje patří do agendy Kontaktů.
  URL
  Webová adresa v Internetu, např. s plánkem místnosti.
  Užívá pracoviště
  Číslo pracoviště, které místnost využívá.
  Vybavení
  Vybavení místnosti, zpravidla učebny. Doporučené zkratky: ZP zpětný projektor, DP datový projektor, VIZ vizualizér, POČ počítač, KŘÍD křídová tabule, FIX fixová tabule. Možnosti oddělujte čárkami.
  Vybavení inf.
  Doplňující informace k vybavení místnosti.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jabokis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.