Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Ing. Bc. Ivana Adámková

Zaměstnání
 • od 2012: VOŠ Jabok - učitelka angličtiny a koordinátorka studentských praxí v anglicky mluvících zemích
 • od 2009: VOŠ Jabok - učitelka angličtiny
 • od 2007: SŠ COPTH - učitelka angličtiny
 • od 2004: Interier Adámek - projektant v oboru stavební fyziky
 • od 2000: Greif - akustika - samostatný technik
 • od 1997: výuka angličtiny na základě živnostenského oprávnění, skupinová i individuální výuka
 • od 1988: VÚPS Praha, odělení akustiky - výzkumná pracovnice
 • od 1985: SÚRPMO Praha - projektantka
 • 1985–1989 – externí učitelka na Fakultě stavební ČVUT, předmět Stavební fyzika
Vzdělání
 • 2007-2011: Univerzita Karlova, ETF, Pastorační a sociální práce, titul Bc.
 • 1980-1985: ČVUT Fakulta stavební, obor Pozemní stavby, titul Ing.
 • Další vzdělávání:
 • 2024 Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feursteina FIE Standard I,80 výukových hodin
 • 2023 Metodický kurz pro učitele angličtiny - Základy AI, 8 vyučovacích hodin
 • 2021: Akreditovaný vzdělávací program Hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney, akreditován MŠMT 7358/2018-3-234, 16 hodin
 • 2021: EP Summit 2021 - ELT Training Rooms, 32 výukových hodin online
 • 2018/2019: Dálkový akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky, zaměřený na literaturu, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hl. města Prahy, akreditován MSMT 5979/2012-25-80, 20 vyučovacích hodin
 • 2019: Seminář o sociálním zemědělství v terciálním vzdělávání
 • 2018/2019 Intenzivní jazykový kurz angličtiny se zaměřením na funkční používání jazyka, MŠMT 12565/2017-2-523, 24 hod
 • 2018: Oxford Professional Development training, 3 hodiny
 • 2017/2018: Dálkový akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky, zaměřený na literaturu, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hl. města Prahy, akreditován MSMT 5979/2012-25-80, 20 hodin
 • 2018: Kritické myšlení v pedagogické praxi, 8 hodin, program akreditovaný MŠMT-856/2017-2-89
 • 2016/2017: Dálkový akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky, zaměřený na literaturu, Jazyková škola s právem státní jazykové
 • zkoušky hl. města Prahy, akreditován pod č.j. MSMT 5979/2012-25-80, 20 vyučovacích hodin
 • 2017: Internet ve výuce angličtiny, 8 hodin, program akreditovaný MŠMT-5969/2017-3-299
 • 2015/2016: Dálkový akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky, zaměřený na literaturu, Jazyková škola s právem státní jazykové
 • zkoušky hl. města Prahy, akreditován MSMT 5979/2012-25-80, 20 hodin
 • 2016: Argumentace, argumentační chyby a kritické myšlení pro pedagogické účely, 6 hodin, program akreditovaný MŠMT-158/2016-3-32
 • 2016: Funtastic conference, pro učitele angličtiny, 8 hodin, akreditovaná MŠMT-36572/2015-1-820
 • 2016: Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci, akreditace MPSV 2014/1399-PC/SP/VP, 8 hod
 • 2016: Seminář: Proč je důležitá správná anglická výslovnost? 4 hodiny, program akreditovaný MŠMT-27230/2015-1-649
 • 2014/2015: Dálkový akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky, zaměřený na literaturu, akreditován pod č.j. MSMT 5979/2012-25-80, 20 vyučovacích hodin
 • 2015: Konference SEN in English lessons, žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků, British Council, Národní ústav pro vzdělávání
 • 2013/2014: Dálkový akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky, zaměřený na literaturu, akreditován MSMT 5979/2012-25-80, 20 hodin
 • 2012/2013: Dálkový akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky, zaměřený na literaturu, akreditován MSMT 5979/2012-25-80, 20 hodin
 • 2013: Letní jazykový kurz Celtic Kaleidoscope, akreditován pod č.j. MSMT 16765/2012-25-309, 60 vyučovacích hodin 2012: Seminář "Globální témata ve výuce anglického jazyka"
 • 2012: Seminář "Learn to Read, Read to Learn" akreditovaný MŠMT pod číslem 38911/2011-25-836
 • 2011: Kurz Výuka angličtiny v době ELFu akreditovaný MŠMT pod číslem 14 046/2009-25-276
 • 2011: Konverzační kurz pro učitele angličtiny, akreditovaný MŠMT, jazyková škola Tandem
 • 2011/2012: Dálkový akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky, zaměřený na literaturu, akreditován pod č.j. MSMT 5979/2012-25-80, 20 vyučovacích hodin
Jazykové a pedagogické zkoušky
 • 1985: všeobecná státní jazyková zkouška z anglického jazyka
 • 2007: všeobecná státní jazyková zkouška z anglického jazyka
 • 2008: Nadstavbový metodický kurz pro učitele angličtiny ZŠ, SŠ a VOŠ, v rámci projektu "Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů a zlepšení metodických znalostí kvalifikovaných pedagogických pracovníků, 80 hodin, jazyková škola Akcent
 • 2014: Doplňující studium didaktiky angličtiny, British Council - 60 hodin, program akreditovaný MŠMT-42669/2013-2-867
Zahraniční pobyty
 • 2012: Měsíční pobyt v salesiánském centru pro duchovní rozvoj mládeže Savio House ve Velké Británii - pastorační práce s mládeží
 • 2018: Měsíční pobyt v organizaci l´Arche London poskytující domov a program pro lidi s mantálním postižením, v rámci projektu Erasmus+ - pedagogická a sociální práce s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením
 • 2023 English Language Course at Irish College of English, 40 hours
 • 2019: Návštěva střední školy v Alloa ve Skotsku, v rámci projektu Škola jako místo,kde se vzdělává a žije, Inkluze mladých lidí s postižením a s cizím mateřským jazykem, 3 dny

26. 3. 2024


Ing. Bc. Ivana Adámková: Ing. Bc. Ivana Adámková (učo 5519), verze: čeština(6), změněno: 26. 3. 2024 14:30, I. Adámková