Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Ing. Ondřej Fischer, Ph.D.

Osobní údaje
 • Rok narození:1962 Národnost: česká Místo narození: Praha Rodinný stav: ženatý
Zaměstnavatel
 • VOŠ Jabok, Salmovská 8, 120 00 Praha 2
  ETF UK, Černá 9, 115 55 Praha 1
Jazyky
 • Anglicky, Německy
Vzdělání
 • 2012 – 2018 Evangelická teologická fakulta UK, doktorandský program v oboru teologie - etika v pomáhajících profesích – ukončeno s titulem Ph.D.
  2002 – 2010 Filosofická fakulta, UK, doktorandský program v oboru filosofie – ukončeno stát.dokt.zkouškou (2009)
  1997-98 King’s College, University of London, obor filosofie náboženství - ukončeno titulem MA
  1994-97 Heythrop College, University of London - obor teologie a filosofie náboženství - bak.studium - ukončeno titulem BD (nostrifikováno v návaznosti na předchozí studia jako Mgr.)
  1990-92 Katolická teologická fakulta, UK - obor kat.teologie, filosofická část (1.a 2.roč.)
  1980-85 Fakulta stavební, ČVUT, obor konstrukce a dopravní stavby - Dipl. Ing.
Zaměstnání a odborná praxe
 • 02/2014 – 09/2014 FF UK – externí výuka na Katedře SP pro navaz. mag. studium sociální práce
  06/2011 Diaconia University of Applied Sciences, Järvenpää, Finsko - výuka (Erasmus)
  03/2011 School of Health Sciences and Social Work, University of Portsmouth, V.Británie – výuka (Erasmus)
  2010 - dosud CDV JABOK (2010 dosud) – kurzy pro Centrum dalšího vzdělávání, garance a lektorství: „Profesní etika v pomáhajících profesích“, „Etika a dobrá praxe v sociální práci“, „Prevence syndromu vyhoření“, „Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách“, „Kvalifikační kurz pro volnočasové pedagogy“
  2008 – dosud – Evangelická teologická fakulta UK – odborný asistent na Katedře teologické etiky (výuky v oborech Pastorační a soc.práce, Křesťanská krizová a pastor. práce - diakonika, Teologie křesť.tradic, Social Services Focused on Diaconia and Christian Social Practice)
  2001 – dosud – VOŠ sociálně pedagogická a teologická Jabok – výuka předmětů z filosofie a etiky, vedoucí Katedry teologie a filosofie
  1995 – 2001 – Salesians of Don Bosco, The Cara Trust, Chelsea Westminster Hospital (Londýn, Edinburgh) – dobrovolnická pastorační a pedagogická práce
  1992 – 1995 – Salesian High School, Monrovie, Liberie - výuka náboženství a etiky, pastorace mládeže
  1985 – 1990 – ČKD Slaný, Pražský projektový ústav – projektant
Přehled publikační činnosti
 • Fischer, Ondřej, Jandejsek, Petr, Širka, Zdenko, Š., Heryán, Ladislav, „Aspekty spirituality v příkladech teologicko-filosofického vzdělávání pro sociální práci“. Fórum sociální práce – Social Work Forum 2018, číslo 2, pp. 9-24. ISSN: 2336-6664.
  Fischer, O. Subjectivity, Identity, Religion and Private Space. In Madew, M., Schulz C., Dhakal, P. (eds.). Discourses in Social Cohesion: Differnece, Diversity, Body, Mind and Soul. Verlag und Buchhandlung der Evangelischen Gesellschaft GmbH, Stuttgart, 2015, s. 176-194.
  Fischer, O. Kierkegaradova zkušenost s křesťanstvem a práce křesťana: Metodické poznámky k interpretaci „kvality práce” křesťana. In ŠIRKA, Z., C. PANAITESCU a P.JANDEJSEK. Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici. Praha: Karolinum, 2014, s. 183-194.
  Fischer, O. Potřebuje slušně vychovaný sociální pracovník zákon o sociální práci? In Truhlářová, Z., Levická, K., eds. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce : sborník z konference X. Hradecké dny sociální práce Hradec Králové 27. až 28. září 2013. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, 115-122.
  Baštecká, B., Fischer, O. V jednom domě: cizinci, hosté a domácí studují teologii Paidagogos, 2013, 2, 14 - 34.
  Fischer,O., Jandejsek, P., Kaplánek. M. Dvacet let dialogu? In: Teologie a sociální práce – dvacet let dialogu? Praha, JABOK, 2013, s. 5-14.
  Fischer, O., Jinek, J. Etika sociální práce. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013, s. 206-210.
  Jinek, J., Fischer, O. Filosofické základy sociální práce. In In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013, s. 201-205.
  Fischer, O. Odvaha jako ctnost. In Studie a texty Evangelické teologické fakulty, Ročník 2012/1, 36-42.
  Fischer, O. Je etická teorie vhodným nástrojem pro praxi v sociální práci? In TRUHLÁŘOVÁ, Z. a K. LEVICKÁ, eds. Od teorie k praxi, od praxe k teorii: sborník z konference VIII. Hradecké dny sociální práce: Hradec Králové, 7. až 8. října 2011. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. Texty k sociální práci. s. 74–7.
  Fischer, O., Jandejsek, P. Teologicko-filosofické vzdělávání jako cesta ke spojení teorie a praxe v sociální práci. Sociální práce/Sociálna práca, 2010, č. 4, s. 124-132.
  Fischer O., Milfait.R., eds. Etika pro sociální práci. Praha: Jabok, 2008, 2010.
Členství v komisích a odborných společnostech
 • Středoevropská společnost pro filozofii náboženství (od 2010)
  Fórum sociální práce - člen redakční rady
  Asociace vzdělavatelů v soc.práci - člen konzultační skupiny pro obor filosofie a etika
Konference, semináře
 • 7th Conference for Research in Diaconia and Christian Social Practice (ReDi). Beyond Services - towards Justice“. Diakonie Deutschland, Berlin, 12. 9. 2018 – 14. 9. 2018.
  5th Biennial Conference for Research in Diaconia and Christian Social Practice. Stockholm, 17-20.9.2014. Member of an International Organisational Committee. Lecture: Can Professional Diaconia be of a service to its oppressor?
  Sociální práce a teologie - Dvacet let dialogu. Praha, JABOK. Institute, 11.-12.4.2013. Leading member of an organisational commitee.
  X. Hradec Days of Social Work. Hradec Kralové, Pastorační praxe pro studenty sociální práce a pastorace. 2.odborný seminář. VOŠ Jabok, 3.12.2015.
  Můj soused zabiják. 6.mezioborová konference, ETF UK, 20.11.2015.
  Love and the Good. Katedra filosofie, Universita Pardubuice, 24.-26.9.2015.
  Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici: místo, charakter a aplikace. Praha, ETF UK, 7-8.11.2014.
  Sociální práce a teologie – dvacet let dialogu. Praha, VOŠ Jabok a ETF UK. 11.-12.4 2013.
  5th Biennial Conference for Research in Diaconia and Christian Social Practice. Stockholm, 17-20.9.2014.
  VIII. Hradecké dny sociální práce: Hradec Králové, 7. až 8. října 2011. Hradec Králové.
  X. Hradecké dny sociální práce Hradec Králové 27. až 28. září 2013. Hradec Králové.
  2nd Colloquium on the Modalities of the Good. FÚ ČSAV a ÚFaR. Praha. 2-6.8.2010.
Vyžádané posudky do odborných časopisů.
 • Fórum sociální práce 2011, 2014, 2015, 2018, 2019
  Sociální práce/Sociálna práce 2011, 2012, 2012, 2013,2015,2018,2019

1. 7. 2020


Ing. Ondřej Fischer, Ph.D.: Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D. (učo 4020), verze: čeština(1), změněno: 1. 7. 2020 21:36, O. Fischer