Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae Zdenko Širka

Identifikace osoby:
 • Zdenko Širka, ekumenický teolog, vysokoškolský učitel, vědecko-výzkumný pracovník, knihovník, projektový manažer, Moodlista, metodik e-lerningu; otec dvojčat, bydlištěm v Mníšku pod Brdy, zahraničný Slovák narozen v Srbsku (*1980).

  Academia.edu: full-text publikací
  Research Gate
  Orcid
  Kompletní bibliografie

  Současný výzkum:

 • Program Univerzitní výzkumná centra UK č. 204052 "Teologická antropologie v ekumenické perspektivě", 2018-2023, junior výzkumný pracovník.

Současné pracoviště a zaměstnání:
 • Evangelická teologická fakulta UK: vědecko-výzkumný pracovník (řešitel grantu UNCE)

 • Evangelická teologická fakulta UK: koordinátor e-learningu; odborný asistent
 • VOŠ Jabok: Katedra filosofie a religionistiky, učitel (teologie a etika)
 • VOŠ Jabok: metodik pro e-learning a odborný koordinátor projektu "Inovace VOV (vyššího odborného vzdělávání)", 2018-2021; správce Moodle
 • VOŠ Svatojánská kolej: správce Moodle
Vzdělání a akademická kvalifikace:
 • 2019-2021: Střední škola gastronomická a hotelová; výuční list, obor kuchař; závěrečná odborná práce z oblasti moderní české gastronomie; stáže: Hotel Kampa, restaurace V zátiší.
  2006-2015: PhD v oboru Systematická a praktická teologie, Evangelická teologická fakulta Karlovy Univerzity
  Téma dizertační práce: Horizons of Human Understanding and Transcendence: Gadamer and Modern Orthodox Hermeneutics in Dialogue, školitelka: Prof. Ivana Noble, PhD., oponenti dizertační práce prof. Assaad Kattan (Univerzita Münster, Německo) a prof. Petr Pokorný (ETF, Praha)

 • 2007-2008: bakalárske studium, Ústav filosofie a religionistiky FFUK (neukončeno)
 • 2004-2006: Postgraduální studium na Hermeneutickém institutu v Tübingenu, Německo (stipendium Luteránské světové federace a ekumenické stipendium Evangelisches Stift, studium u prof. Eberharda Jüngela, prof. Oswalda Bayera a prof. Christopha Schwöbela)
 • 1999-2004: Magisterské studium (cum laude), Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, magisterská práce z oblasti systematické teologie "Luther o modlitbe".

  Certifikovaná školení a zkoušky:

 • Certifikovaný kurz "Barista 1", 2020
 • Základy první pomoci, Český červený kříž (ev. č. 3459/17), 2017
 • Základní kurz katalogizace (RDA/Marc21), Národní knihovna ČR, 2016
 • Školení knihovního systému Aleph - MVS, Ústrední knihovna UK, 2016
 • Školení knihovního systému Aleph - Katalog, Ústrední knihovna UK, 2016
 • Školení knihovního systému Aleph - Výpůjčky, Ústrední knihovna UK, 2016
 • Doplňující studium didaktiky angličtiny, British Council, 2015
 • Zkouška: Certificate in Advanced English, British Council, 2015
 • Zkouška: Kleines Deutsches Sprachdiplom, 2008
 • Zkouška: Deutsch als Fremdsprache, 2005

Přehled dosavadních ukončených zaměstnání:
 • 2016-2018: vedoucí knihovny na Katolické teologické fakultě KTF UK (Univerzita Karlova, Praha)

 • 2012-2019: přednášející na Institutu Ekumenických studií při ETF UK (Univerzita Karlova, Praha)
 • 2016-2018: přednášející teologických předmětů (biblistika a religionistika) na VOŠ Svatojánská kolej (Sv.Ján pod Skalou)
 • 2014-2016: ucitel angličtiny na Katedře jazyků VOŠ Jabok
 • 2009-2014: vedoucí knihovni a učitel na International Baptist Theological Seminary (Praha).

Pedagogická činnost:
 • VOŠ Jabok, Praha:
  Teologická etika pro praxi (2015-2021); Četba z teologické etiky (2019), Hermeneutika v sociální práci (2018); Teologie a symbol (2012-2018); Úvod do křesťanství (2015-2017); Desatero (2016); Biblické příběhy v biblické tradici, západní i východní (2015); Spirituální a sociální prvky ve filmu (2015); The Diary of Anne Frank (2015); The Lord of the Flies (2015); Anglický jazyk (2014-2016)

 • VOŠ Svatojánská kolej, Sv.Jan pod Skalou:
  Čtení Nového zákona (2018); Čtení Starého zákona (2016); Základy religionistiky (2016-2017)

 • Evangelická teologická fakulta UK (Institut ekumenických studií) (bakalářské studium programu Teologie křesťanských tradicí):
  Hermeneutika Písma a Tradice, seminář s přednáškou (2012-2018); Metodologie práce (2014); Četba z textů H.-G. Gadamera

 • International Baptist Theological Seminary, Praha:
  Interpretations: Bible, Theology, Society (2011-2013); Critical Thinking, Academic Writing and Research (2009-2013); Introduction to Philosophy and Apologetics, spolu s Dr. Noblem (2010-2013); Theology as Witness (2010-2011).

 • Centrum dalšího vzdělávání (Jabok): :
  Po stopách křesťanství v moderní společnosti (2016)

Vědecko-výzkumná činnost:
 • Současný výzkum:

 • Výzkumný projekt "Evangelische Identität im orthodoxen Kontext", organizován Zentrum für Evangelische Theologie Ost (ZETO, Sibiu, Rumunsko) 2021-2023, výzkumný pracovník, člen Theologische Studiengruppe
 • Program Univerzitní výzkumná centra UK č. 204052 "Teologická antropologie v ekumenické perspektivě", 2018-2023, junior výzkumný pracovník.

  Ukončený výzkum:

 • Výzkumný grantový projekt GAČR "Proměny tradice: důsledky pro současnou ekumenickou teologii", 2017-2019, hlavní řešitel a vedoucí výzkumného týmu.
 • Výzkumný grantový projekt GAUK č. 1088213 Hermeneutika zkušenosti a její využití v christologii a ekleziologii, 2013-2014, hlavní řešitel a vedoucí výzkumného týmu.
 • Specifický vysokoškolský výzkum, ETF UK, 2011-2012, "Horizons of Human Understanding and Transcendence: Gadamer and Modern Orthodox Hermeneutics in Dialogue".

  Knihy:

 • ŠIRKA, Zdenko. Transcendence and Understanding: Gadamer and Modern Orthodox Hermeneutics in Dialogue. Eugene, OR: Pickwick Publications, 2020. ISBN: 978-1532678073.
 • NOBLE, Ivana and Zdenko ŠIRKA (ed.). Kdo je člověk? Teologická antropologie ekumenicky. Praha: Karolinum, 2021. ISBN: 978-80-246-4779-1.
 • ŠIRKA, Zdenko (ed.). Domov jako most: Festschrift k padesátinám prof. Ivany Noble. Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 27. Jihlava: Jan Keřkovský – Mlýn, 2016.[ISBN 978-80-86498-59-1].
 • ŠIRKA, Zdenko, Petr JANDEJSEK a Cristian PANAITESCU (eds.). Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici. Praha: Evangelická teologická fakulta, 2014.

  Články:

 • ŠIRKA, Zdenko. "Člověk a řeč". In: NOBLE, Ivana a Zdenko ŠIRKA (ed.). Kdo je člověk? Teologická antropologie ekumenicky. Praha: Karolinum, 2021, s. 58-70.
 • ŠIRKA, Zdenko. "Mission and reception of St Justin Popović". Nicholai Studies 1, č. 1 (2021), s. 189-202.
 • ŠIRKA, Zdenko. "Justin Popović o Luteru i protestantizmu", in: Vladimir Cvetković a Bogdan Lubardić (eds): Misao i misija svetog Justina Popovića, Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet, 2019, s. 65-84. ISBN: 978-86-80484-47-1.
 • Zdenko ŠIRKA. “Quo Vadis Ecumenical Hermeneutics: Challenges of the New Ecumenical Situation.” Ecumenical Review Sibiu / Revista Ecumenica Sibiu 12, no. 1 (2020): 106–132. doi:10.2478/ress-2020-0006.
 • NOBLE, Ivana a Zdenko ŠIRKA. Doctrine of Deification in the Works of Cardinal Tomáš Špidlík and His Pupils. Philotheos: International Journal for Philosophy and Theology. 2019, issue 1, volume 19, issue 1, pp. 125-143.
 • "Hermeneutika Davida Tracyho: via media mezi Gadamerem a Ricoeurem." In: Studia Theologica. 2019, issue 2, vol. 21, pp. 153-175.
 • "Transformation in the Theology of Tradition: A Study of Justin Popović and His Hermeneutical Presuppositions." In: Ostkirchliche Studien. 2018, issue 1-2, vol. 67, pp. 325-344.
 • Na cestě za sebou, aneb inaugurační konference Mezinárodní pravoslavné teologické společnosti a její úskalí. Getsemany. 2018, číslo 312 (únor). ISSN: 1210 485X.
 • Kříž z pohledu pravoslavné teologie, aneb lze mluvit o pravoslavné teologii kříže? Křesťanská revue. 2018, roč. 85, č. 5, s. 33-38.
 • Justin Popović, Srna ve ztraceném ráji (Vyznání). In: Parrésia: Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies. 2017, sv. 11, s. 233-238. (Překlad)
 • FISCHER, Ondřej, Ladislav HERYÁN, Petr JANDEJSEK, Zdenko ŠIRKA. "Aspekty spirituality v příkladech teologicko-filosofického vzdělávání pro sociální práci." Fórum sociální práce. 2018, issue 2, pp. 9-24. ISSN: 2336-6664.
 • "Experience with Hermeneutics in Modern Orthodox Theology". International Journal of Orthodox Theology. 2018, vol 9, issue 2, pp. 58-89. ISSN: 2190-0582.
 • "Ekumenismus Justina Popoviće". Getsemany. 2018, číslo 2 (301), s. 37-42. ISSN: 1210-485X
 • "Lutherovo hodnotenie islamu". Getsemany. 2017, číslo 112 (299), s. 331-334. ISSN: 1210-485X
 • Czech Lands. In: LAMPORT, Mark (ed.). Encyclopedia of Martin Luther and the Reformation. 2 vols. Rowman & Littlefield Publishers, 2017, s. 185-188. [ISBN: 978-1-4422-7158-6]
 • Hussite Wars. In: LAMPORT, Mark (ed.). Encyclopedia of Martin Luther and the Reformation. 2 vols. Rowman & Littlefield Publishers, 2017, s. 355-356. [ISBN: 978-1-4422-7158-6]
 • Orthodox Church. In: LAMPORT, Mark (ed.). Encyclopedia of Martin Luther and the Reformation. 2 vols. Rowman & Littlefield Publishers, 2017, s. 582-584. [ISBN: 978-1-4422-7158-6]
 • "Lutherov postoj voči Židom". Getsemany. 2017, číslo 10 (297), s. 265-269. ISSN: 1210-485X.
 • "Výzvy ekumenické hermeneutiky v současnosti a okolnosti jejího vzniku". In: ŠIRKA, Zdenko (ed.). Domov jako most: Festschrift k padesátinám prof. Ivany Noble. Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 27. Jihlava: Jan Keřkovský – Mlýn, 2016, s. 99-119. [ISBN 978-80-86498-59-1].
 • "Conceptul gadamerian de experienţă estetică: o posibilitate pentru teologia biblică ortodoxă". In: IONIŢĂ, Alexandru (Ed.). Interpretarea Biblică între Biserică şi Universitate: perspective interconfesionale. Sibiu: Editura Andreiana; Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2016, pp. 305-345. [ISBN 978-606-8602-68-4].
 • "Horizons of Human Understanding and Transcendence: Gadamer and Modern Orthodox Hermeneutics in Dialogue", Praha, Evangelická teologická fakulta, 2015, 374s (nepublikováno)
 • "Hermeneutika skúsenosti a možnosti jej výklady", in: Širka, Zdenko et al. (eds.), Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici, Praha, 2014, s. 13-30.
 • "Gadamer’s Concept of Aesthetic Experience as a Possibility for the Orthodox Biblical Theology", in: Revista Ecumenica Sibiu / Review of Ecumenical Studies Sibiu. 6:3 (2014), 378-407.
 • "Zkušenost s hermeneutikou v moderní pravoslavné teologii”, in: Studie a Texty Evangelické teologické fakulty, 23:2 (2013), 77-103.
 • "The Role of Theoria in Gregory of Nyssa’s Vita Moysis and in Canticum Canticorum”, in: Communio Viatorum, 54:2 (2012), 142-163.
 • "Osoba interpreta v procese duchovního výkladu u Jána Cassiana“, in: Teologická reflexe, 14:1 (2008), 47-68.
 • "Modlitba u Luthera”, in: Zborník prác a štúdií študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, zv. 5. Žilina: Nádácia J.A.Komenského, 2004, 25-38.

  Recenze:

 • "Лубардић Б. Јустин Ћелијски и Русија: путеви рецепције руске философије и теологије [Justin Popović a Rusko: recepcia ruskej filozofie a teologie]". In: Parrésia Revue pro východní křesťanství. 2017, vol 9-10, no. 2015-2016, p. 571- 575. [ISSN: 1802-8209; ISBN: 978-80-7465-284-4].
 • "Pavol Bargár, Narrative, Myth, Transformation: Reflecting Theologically on Contemporary Culture". Communio Viatorum. 2017, vol. 59, no. 1, 119-122.
 • "Modern Orthodox Thinkers: From the Philokalia to the Present, written by Andrew Louth", Journal of Reformed Theology. 2017, ročník 11, č. 1-2, s. 146-147.
 • "Dynamika křesťanské tradice, Jaroslav Vokoun", Křesťanská revue. 2015, ročník 82, číslo 6, s. 44-46.
 • "Teologie a praxe Charitativní práce, Uvedení do problematiky, Praktická reflexe a aplikace”, ET Studies Journal of the European Society for Catholic Theology 4:1 (2013), 165-167.
 • "Building Bridges – Between the Orthodox and Evangelical Traditions“, Journal of European Baptist Studies, 13:1 (2012), 49-50. [ISSN: 1804-6444].
 • "Revisionist Koran Hermeneutics in Contemporary Turkish University Theology. Rethinking Islam“, Communio Viatorum 49:1 (2007), 126-133. [ISSN: 0010-7133].

  Academia.edu: full-text publikací

  Prezentace na mezinárodních konferencích (aktivní účast):

 • ""Protestantism as pan-heresy. Would Justin and Luther understand each other?", květen 2019, Belgrade, conference THOUGHT AND MISSION OF SAINT JUSTIN POPOVIĆ.
 • "Kříž z pohledu pravoslavné teologie Aneb lze mluvit o pravoslavné teologii kříže?", řijen 2018, Symposium: Crux sola est nostra theologia, CMTF UP v Olomouci.
 • "Theology of Tradition in Serbian Orthodox Identity", květen 2018, Praha.
 • "Transformations of Tradition", květen 2017, Liptovský Mikuláš, Slovensko.
 • "Alternative Hermeneutical Work as a Response to Modern Orthodox Captivities", květen 2015, Praha, Česká republika.
 • "Gadamer’s Notion of Hermeneutical Experience and Transcendence as a Possibility for the Current Orthodox Biblical Theology", květen 2014, Praha, Česká republika.
 • "Critique of Gadamer’s Concept of Hermeneutical Experience from the Perspective of Modern Orthodox Hermeneutics" květen 2013, Praha, Česká republika.
 • "15 Jahre nach den Sanften Revolution: Partnerschaft in Ost- und Südosteuropa", listopad 2005, Bad Boll, Německo.
 • "Islam - theologische Herausforderung im Zusammenleben in einem neuen Europa", říjen 2005, Liebfrauenberg, Francie.

  Organizace konferencí:

 • "Spiritualita ve vzdělávání v pomáhajících profesích", 4.dubna 2017, jednodenní pracovní konference se zahraniční účastí, pořádaná ETF UK ve spolupráci s Jabokem. Spoluorganizátor konference.
 • Panelová diskuse: "Responses to the Refugee Crisis in the Czech Republic", 21. května 2016, v rámci mezinárodní teologické konference, uskutočněná v prostoroch VOŠ Jabok. Organizace a moderování diskuse.
 • "Tematický den o uprchlictví", organizován na VOŠ Jabok 10. března 2016. Organizátor a manažer celého programu.
 • Odborná teologická konference s mezinárodní účastí, "Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici: místo, charakter a aplikace", 7.-8. 11. 2014, Praha. Spoluorganizátor konference, moderování závěreční panelové diskuse.
 • Seminář: "Hermeneutics of experience and its application in Christology and ecclesiology" organizován 18. prosince 2013 v prostoroch IBTS. Organizace a moderování.

Akademické stáže:
 • Absolvované akademické stáže:

  Univerzita Innsbruck, Rakousko (2021)
  Univerzita Salzburg, Rakousko (2020)
  Lovaň, Belgie, Katolická Univerzita (2019)
  Universität Münster, Institut für Orthodoxe Theologie (2018)
  Bělehrad, Srbsko, Pravoslavná teologická fakulta (2017)
  Vídeň, Rakousko, Universität Wien (2014)
  Sofia, Bulharsko, Pravoslavná teologická fakulta (2013)
  Lovaň, Belgie, Katolická Univerzita (2013)
  Paříž, Institut pravoslavné teologie Saint-Serge (2011)
  Heidelberg, Německo, Ruprecht-Karls-Universität (2007).

Univerzitní a fakultní aktivity:
 • Předseda Knihovní rady na KTF UK (2017-2018)

 • Fakultní koordinátor tvorby a správy ORCID ID na KTF UK (2016-2018)
 • Fakultní koordinátor systemu Turnitin na KTF UK (2017-2018)
 • Člen Academic Team Board a Academic Research Commitee na "International Baptist Theological Seminary", 2009-2014.
 • Předseda studentského spolku „Spolok Jozefa Miloslava Hurbana“, Evangelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (2001-2003)
 • Šéfredaktor studentského časopisu „Evanjelický teolog“, Evangelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (2000-2001)

Jazykové znalosti:
 • Rodný jazyk: slovenština

 • Další jazyky: angličtina (C1), němčina (C1), francouzština (A2), srbština a chorvatština (expert), čeština (pokročilý); pasivní znalost: řečtina, latina, hebrejština.

7. 10. 2021


Curriculum Vitae Zdenko Širka: Mgr. Zdenko Širka, Ph.D. (učo 6649), verze: čeština(1), změněno: 7. 10. 2021 02:48, Z. Širka