Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae Zdenko Š Širka

Identifikace osoby:
 • Zdenko Š Širka, teolog, vysokoškolský učitel, vědecko-výzkumný pracovník, knihovník (střední management), otec dvojčat, pravdoláskař; ženatý, bydlištěm v Mníšku pod Brdy, zahraničný Slovák narozen v Srbsku (*1980).

  Academia.edu: full-text publikací
  Research Gate
  Orcid
  Kompletní bibliografie

  Současný výzkum:

 • Výzkumný grantový projekt GAČR "Proměny tradice: důsledky pro současnou ekumenickou teologii", 2017-2019, hlavní řešitel a vedoucí výzkumného týmu.
 • Program Univerzitní výzkumná centra UK č. 204052 "Teologická antropologie v ekumenické perspektivě", 2018-2023, junior výzkumný pracovník.

Současné pracoviště a zaměstnání:
 • Evangelická teologická fakulta UK: vědecko-výzkumný pracovník (řešitel grantů GAČR a UNCE)

 • VOŠ Jabok: Katedra filosofie a religionistiky, učitel (teologie a etika), správce Moodle
 • Institut Ekumenických studií při ETF UK: učitel (hermeneutika)
 • VOŠ Svatojánská kolej : správce Moodle a učitel (biblistika a religionistika)

Vzdělání a akademická kvalifikace:
 • 2006-2015: ThD v oboru Systematická a praktická teologie, Evangelická teologická fakulta Karlovy Univerzity
  Téma dizertační práce: Horizons of Human Understanding and Transcendence: Gadamer and Modern Orthodox Hermeneutics in Dialogue, školitelka: Prof. Ivana Noble, PhD., oponenti dizertační práce prof. Assaad Kattan (Univerzita Münster, Německo) a prof. Petr Pokorný (ETF, Praha)

 • 2007-2008: bakalárske studium, Ústav filosofie a religionistiky FFUK (neukončeno)
 • 2004-2006: Postgraduální studium na Hermeneutickém institutu v Tübingenu, Německo (stipendium Luteránské světové federace a ekumenické stipendium Evangelisches Stift, studium u prof. Eberharda Jüngela, prof. Oswalda Bayera a prof. Christopha Schwöbela)
 • 1999-2004: Magisterské studium (cum laude), Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, magisterská práce z oblasti systematické teologie "Luther o modlitbe".

  Certifikovaná školení a zkoušky:

 • Základy první pomoci, Český červený kříž (ev. č. 3459/17), 2017
 • Základní kurz katalogizace (RDA/Marc21), Národní knihovna ČR, 2016
 • Školení knihovního systému Aleph - MVS, Ústrední knihovna UK, 2016
 • Školení knihovního systému Aleph - Katalog, Ústrední knihovna UK, 2016
 • Školení knihovního systému Aleph - Výpůjčky, Ústrední knihovna UK, 2016
 • Doplňující studium didaktiky angličtiny, British Council, 2015
 • Zkouška: Certificate in Advanced English, British Council, 2015
 • Zkouška: Kleines Deutsches Sprachdiplom, 2008
 • Zkouška: Deutsch als Fremdsprache, 2005

Přehled dosavadních ukončených zaměstnání:
 • 2016-2018: vedoucí knihovny na Katolické teologické fakultě KTF UK

 • 2014-2016: ucitel angličtiny na Katedře jazyků VOŠ Jabok.
  Náplň práce: výuka angličtiny, teologická angličtina, konzultovaní esejů, závěreční zkoušení, příprava manuálů k závěrečným zkouškám, seminární četba vybraných děl anglické literatury.
 • 2009-2014: International Baptist Theological Seminary, vedoucí knihovni a učitel.
  Náplň práce: vedení knihovnického týmu; organizace všech knihovnických projektů; správa a editace systému Moodle; správa e-learning, řízení vývoje kolekce; semináře, prezentace a školení pro studenty a přednášejících, koordinace práce s vedením fakulty, konsorcii a mezinárodními asociacemi; příprava a organizace stěhování knihovny z Prahy do Amsterdamu; péče o on-line zdroje, účetnictví, periodika, propagaci, webové stránky; katalogizace. Knihovně bylo uděleno prestižní mezinárodní ocenění Mezinárodní společnosti pro vědy a náboženství (ISSSR Awardee); byla vybrána mezi dvacet celosvětově nejdůležitějších misiologických knihoven; fond knihovny byl úspěšně zrevidován a odstěhován do zahraničí.

Pedagogická činnost:
 • VOŠ Jabok, Praha:
  Četba z teologické etiky (2019), Hermeneutika v sociální práci (2018); Teologická etika pro praxi (2015-2019); Teologie a symbol (2012-2018); Úvod do křesťanství (2015-2017); Desatero (2016); Biblické příběhy v biblické tradici, západní i východní (2015); Spirituální a sociální prvky ve filmu (2015); The Diary of Anne Frank (2015); The Lord of the Flies (2015); Anglický jazyk (2014-2016)

 • VOŠ Svatojánská kolej, Sv.Jan pod Skalou:
  Čtení Nového zákona (2017); Čtení Starého zákona (2016); Základy religionistiky (2016-2018)

 • Evangelická teologická fakulta UK (Institut ekumenických studií) (bakalářské studium programu Teologie křesťanských tradicí):
  Hermeneutika Písma a Tradice, seminář s přednáškou (2012-2018); Metodologie práce (2014)

 • International Baptist Theological Seminary, Praha:
  Interpretations: Bible, Theology, Society (2011-2013); Critical Thinking, Academic Writing and Research (2009-2013); Introduction to Philosophy and Apologetics, spolu s Dr. Noblem (2010-2013); Theology as Witness (2010-2011).

 • Centrum dalšího vzdělávání (Jabok): :
  Po stopách křesťanství v moderní společnosti (2016, 2018)

Vědecko-výzkumná činnost:
 • Současný výzkum:

 • Výzkumný grantový projekt GAČR "Proměny tradice: důsledky pro současnou ekumenickou teologii", 2017-2019, hlavní řešitel a vedoucí výzkumného týmu.
 • Program Univerzitní výzkumná centra UK č. 204052 "Teologická antropologie v ekumenické perspektivě", 2018-2023, junior výzkumný pracovník.

  Ukončený výzkum:

 • Výzkumný grantový projekt GAUK č. 1088213 Hermeneutika zkušenosti a její využití v christologii a ekleziologii, 2013-2014, hlavní řešitel a vedoucí výzkumného týmu.
 • Specifický vysokoškolský výzkum, ETF UK, 2011-2012, "Horizons of Human Understanding and Transcendence: Gadamer and Modern Orthodox Hermeneutics in Dialogue".

  Editované knihy:

 • ŠIRKA, Zdenko (ed.). Domov jako most: Festschrift k padesátinám prof. Ivany Noble. Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 27. Jihlava: Jan Keřkovský – Mlýn, 2016.[ISBN 978-80-86498-59-1].
 • ŠIRKA, Zdenko, Petr JANDEJSEK a Cristian PANAITESCU (eds.). Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici. Praha: Evangelická teologická fakulta, 2014.

  Články:

 • "Ekumenismus Justina Popoviće". Getsemany. 2018, číslo 2 (301), s. 37-42. ISSN: 1210-485X
 • "Lutherovo hodnotenie islamu". Getsemany. 2017, číslo 112 (299), s. 331-334. ISSN: 1210-485X
 • Czech Lands. In: LAMPORT, Mark (ed.). Encyclopedia of Martin Luther and the Reformation. 2 vols. Rowman & Littlefield Publishers, 2017, s. 185-188. [ISBN: 978-1-4422-7158-6]
 • Hussite Wars. In: LAMPORT, Mark (ed.). Encyclopedia of Martin Luther and the Reformation. 2 vols. Rowman & Littlefield Publishers, 2017, s. 355-356. [ISBN: 978-1-4422-7158-6]
 • Orthodox Church. In: LAMPORT, Mark (ed.). Encyclopedia of Martin Luther and the Reformation. 2 vols. Rowman & Littlefield Publishers, 2017, s. 582-584. [ISBN: 978-1-4422-7158-6]
 • "Lutherov postoj voči Židom". Getsemany. 2017, číslo 10 (297), s. 265-269. ISSN: 1210-485X.
 • "Výzvy ekumenické hermeneutiky v současnosti a okolnosti jejího vzniku". In: ŠIRKA, Zdenko (ed.). Domov jako most: Festschrift k padesátinám prof. Ivany Noble. Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 27. Jihlava: Jan Keřkovský – Mlýn, 2016, s. 99-119. [ISBN 978-80-86498-59-1].
 • "Conceptul gadamerian de experienţă estetică: o posibilitate pentru teologia biblică ortodoxă". In: IONIŢĂ, Alexandru (Ed.). Interpretarea Biblică între Biserică şi Universitate: perspective interconfesionale. Sibiu: Editura Andreiana; Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2016, pp. 305-345. [ISBN 978-606-8602-68-4].
 • "Horizons of Human Understanding and Transcendence: Gadamer and Modern Orthodox Hermeneutics in Dialogue", Praha, Evangelická teologická fakulta, 2015, 374s (nepublikováno)
 • "Hermeneutika skúsenosti a možnosti jej výklady", in: Širka, Zdenko et al. (eds.), Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici, Praha, 2014, s. 13-30.
 • "Gadamer’s Concept of Aesthetic Experience as a Possibility for the Orthodox Biblical Theology", in: Revista Ecumenica Sibiu / Review of Ecumenical Studies Sibiu. 6:3 (2014), 378-407.
 • "Zkušenost s hermeneutikou v moderní pravoslavné teologii”, in: Studie a Texty Evangelické teologické fakulty, 23:2 (2013), 77-103.
 • "The Role of Theoria in Gregory of Nyssa’s Vita Moysis and in Canticum Canticorum”, in: Communio Viatorum, 54:2 (2012), 142-163.
 • "Osoba interpreta v procese duchovního výkladu u Jána Cassiana“, in: Teologická reflexe, 14:1 (2008), 47-68.
 • "Modlitba u Luthera”, in: Zborník prác a štúdií študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, zv. 5. Žilina: Nádácia J.A.Komenského, 2004, 25-38.

  Recenze:

 • "Лубардић Б. Јустин Ћелијски и Русија: путеви рецепције руске философије и теологије [Justin Popović a Rusko: recepcia ruskej filozofie a teologie]". In: Parrésia Revue pro východní křesťanství. 2017, vol 9-10, no. 2015-2016, p. 571- 575. [ISSN: 1802-8209; ISBN: 978-80-7465-284-4].
 • "Pavol Bargár, Narrative, Myth, Transformation: Reflecting Theologically on Contemporary Culture". Communio Viatorum. 2017, vol. 59, no. 1, 119-122.
 • "Modern Orthodox Thinkers: From the Philokalia to the Present, written by Andrew Louth", Journal of Reformed Theology. 2017, ročník 11, č. 1-2, s. 146-147.
 • "Dynamika křesťanské tradice, Jaroslav Vokoun", Křesťanská revue. 2015, ročník 82, číslo 6, s. 44-46.
 • "Teologie a praxe Charitativní práce, Uvedení do problematiky, Praktická reflexe a aplikace”, ET Studies Journal of the European Society for Catholic Theology 4:1 (2013), 165-167.
 • "Building Bridges – Between the Orthodox and Evangelical Traditions“, Journal of European Baptist Studies, 13:1 (2012), 49-50. [ISSN: 1804-6444].
 • "Revisionist Koran Hermeneutics in Contemporary Turkish University Theology. Rethinking Islam“, Communio Viatorum 49:1 (2007), 126-133. [ISSN: 0010-7133].

  Academia.edu: full-text publikací

  Prezentace na mezinárodních konferencích (aktivní účast):

 • "Theology of Tradition in Serbian Orthodox Identity", květen 2018, Praha.
 • "Transformations of Tradition", květen 2017, Liptovský Mikuláš, Slovensko.
 • "Alternative Hermeneutical Work as a Response to Modern Orthodox Captivities", květen 2015, Praha, Česká republika.
 • "Gadamer’s Notion of Hermeneutical Experience and Transcendence as a Possibility for the Current Orthodox Biblical Theology", květen 2014, Praha, Česká republika.
 • "Critique of Gadamer’s Concept of Hermeneutical Experience from the Perspective of Modern Orthodox Hermeneutics" květen 2013, Praha, Česká republika.
 • "15 Jahre nach den Sanften Revolution: Partnerschaft in Ost- und Südosteuropa", listopad 2005, Bad Boll, Německo.
 • "Islam - theologische Herausforderung im Zusammenleben in einem neuen Europa", říjen 2005, Liebfrauenberg, Francie.

  Organizace konferencí:

 • "Spiritualita ve vzdělávání v pomáhajících profesích", 4.dubna 2017, jednodenní pracovní konference se zahraniční účastí, pořádaná ETF UK ve spolupráci s Jabokem. Spoluorganizátor konference.
 • Panelová diskuse: "Responses to the Refugee Crisis in the Czech Republic", 21. května 2016, v rámci mezinárodní teologické konference, uskutočněná v prostoroch VOŠ Jabok. Organizace a moderování diskuse.
 • "Tematický den o uprchlictví", organizován na VOŠ Jabok 10. března 2016. Organizátor a manažer celého programu.
 • Odborná teologická konference s mezinárodní účastí, "Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici: místo, charakter a aplikace", 7.-8. 11. 2014, Praha. Spoluorganizátor konference, moderování závěreční panelové diskuse.
 • Seminář: "Hermeneutics of experience and its application in Christology and ecclesiology" organizován 18. prosince 2013 v prostoroch IBTS. Organizace a moderování.

Akademické stáže:
 • Absolvované akademické stáže:

  Universität Münster, Institut für Orthodoxe Theologie (2018)
  Bělehrad, Srbsko, Pravoslavná teologická fakulta (2017)
  Vídeň, Rakousko, Universität Wien (2014)
  Sofia, Bulharsko, Pravoslavná teologická fakulta (2013)
  Lovaň, Belgie, Katolická Univerzita (2013)
  Paříž, Institut pravoslavné teologie Saint-Serge (2011)
  Heidelberg, Německo, Ruprecht-Karls-Universität (2007).

Univerzitní a fakultní aktivity:
 • Předseda Knihovní rady na KTF UK (2017-2018)

 • Fakultní koordinátor tvorby a správy ORCID ID na KTF UK (2016-2018)
 • Fakultní koordinátor systemu Turnitin na KTF UK (2017-2018)
 • Člen Academic Team Board a Academic Research Commitee na "International Baptist Theological Seminary", 2009-2014.
 • Předseda studentského spolku „Spolok Jozefa Miloslava Hurbana“, Evangelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (2001-2003)
 • Šéfredaktor studentského časopisu „Evanjelický teolog“, Evangelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (2000-2001)

Jazykové znalosti:
 • Rodný jazyk: slovenština

 • Další jazyky: angličtina (C1), němčina (C1), francouzština (A2), srbština a chorvatština (expert), čeština (pokročilý); pasivní znalost: řečtina, latina, hebrejština.

6. 6. 2018


Curriculum Vitae Zdenko Š Širka: Mgr. Zdenko Širka, Th.D. (učo 6649), verze: čeština(1), změněno: 6. 6. 2018 19:03, Z. Širka

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2018 23:21, 29. (lichý) týden

Kontakty: jabokis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému