Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae:

Identifikace osoby:
 • Zdenko Š Širka, teolog, knihovník, vysokoškolský učitel, vědecko-výzkumný pracovník, otec dvojčat; ženatý, bydlištěm v Mníšku pod Brdy, zahraničný Slovák narozen v Srbsku (*1980).

  Orcid
  Research Gate

  Kompletní bibliografie

Současné pracoviště a zaměstnání:
 • Katolická teologická fakulta UK: vedoucí knihovny
 • Evangelická teologická fakulta UK: vědecký pracovník (řešitel grantu)
 • VOŠ Jabok: Katedra filosofie a religionistiky, učitel (teologie a etika)
 • Institut Ekumenických studií při ETF UK: učitel (hermeneutika)
 • VOŠ Svatojánská kolej : správce Moodle a učitel (biblistika a religionistika)

Vzdělání a akademická kvalifikace:
 • 2006-2015: ThD v oboru Systematická a praktická teologie, Evangelická teologická fakulta Karlovy Univerzity
  Téma dizertační práce: Horizons of Human Understanding and Transcendence: Gadamer and Modern Orthodox Hermeneutics in Dialogue, školitelka: Prof. Ivana Noble, PhD., oponenti dizertační práce prof. Assaad Kattan (Univerzita Münster, Německo) a prof. Petr Pokorný (ETF, Praha)
 • 2007-2008: bakalárske studium, Ústav filosofie a religionistiky FFUK (neukončeno)
 • 2004-2006: Postgraduální studium na Hermeneutickém institutu v Tübingenu, Německo (stipendium Luteránské světové federace a ekumenické stipendium Evangelisches Stift, studium u prof. Eberharda Jüngela, prof. Oswalda Bayera a prof. Christopha Schwöbela)
 • 1999-2004: Magisterské studium (cum laude), Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, magisterská práce z oblasti systematické teologie "Luther o modlitbe".

  Certifikovaná školení a zkoušky:

 • Základy první pomoci, Český červený kříž (ev. č. 3459/17), 2017
 • Základní kurz katalogizace (RDA/Marc21), Národní knihovna ČR, 2016
 • Školení knihovního systému Aleph - MVS, Ústrední knihovna UK, 2016
 • Školení knihovního systému Aleph - Katalog, Ústrední knihovna UK, 2016
 • Školení knihovního systému Aleph - Výpůjčky, Ústrední knihovna UK, 2016
 • Doplňující studium didaktiky angličtiny, British Council, 2015
 • Zkouška: Certificate in Advanced English, British Council, 2015
 • Zkouška: Kleines Deutsches Sprachdiplom, 2008
 • Zkouška: Deutsch als Fremdsprache, 2005

Přehled dosavadních zaměstnání:
 • 2014-2016: ucitel angličtiny na Katedře jazyků VOŠ Jabok.
  Náplň práce: výuka angličtiny, teologická angličtina, konzultovaní esejů, závěreční zkoušení, příprava manuálů k závěrečným zkouškám, seminární četba vybraných děl anglické literatury.

 • 2009-2014: International Baptist Theological Seminary, vedoucí knihovni a učitel.
  Náplň práce: vedení knihovnického týmu; organizace všech knihovnických projektů; správa a editace systému Moodle; správa e-learning, řízení vývoje kolekce; semináře, prezentace a školení pro studenty a přednášejících, koordinace práce s vedením fakulty, konsorcii a mezinárodními asociacemi; příprava a organizace stěhování knihovny z Prahy do Amsterdamu; péče o on-line zdroje, účetnictví, periodika, propagaci, webové stránky; katalogizace. Knihovně bylo uděleno prestižní mezinárodní ocenění Mezinárodní společnosti pro vědy a náboženství (ISSSR Awardee); byla vybrána mezi dvacet celosvětově nejdůležitějších misiologických knihoven; fond knihovny byl úspěšně zrevidován a odstěhován do zahraničí.

Pedagogická činnost:
 • VOŠ Jabok, Praha:
  Hermeneutika v sociální práci (2018); Teologická etika pro praxi (2015-2017); Teologie a symbol (2012-2018); Úvod do křesťanství (2015-2017); Desatero (2016); Biblické příběhy v biblické tradici, západní i východní (2015); Spirituální a sociální prvky ve filmu (2015); The Diary of Anne Frank (2015); The Lord of the Flies (2015); Anglický jazyk (2014-2016)

 • VOŠ Svatojánská kolej, Sv.Jan pod Skalou:
  Čtení Nového zákona (2017); Čtení Starého zákona (2016); Základy religionistiky (2016-2017)

 • Evangelická teologická fakulta UK (Institut ekumenických studií) (bakalářské studium programu Teologie křesťanských tradicí):
  Hermeneutika Písma a Tradice, seminář s přednáškou (2012-2018); Metodologie práce (2014)

 • International Baptist Theological Seminary, Praha:
  Interpretations: Bible, Theology, Society (2011-2013); Critical Thinking, Academic Writing and Research (2009-2013); Introduction to Philosophy and Apologetics, spolu s Dr. Noblem (2010-2013); Theology as Witness (2010-2011).

 • Centrum dalšího vzdělávání (Jabok): :
  Po stopách křesťanství v moderní společnosti (2016, 2018)

Vědecko-výzkumná činnost:
 • Výzkum:

 • Výzkumný grantový projekt GAČR "Proměny tradice: důsledky pro současnou ekumenickou teologii", 2017-2019, hlavní řešitel a vedoucí výzkumného týmu.
 • Program Univerzitní výzkumná centra UK č. 204052 "Teologická antropologie v ekumenické perspektivě", 2018-2023, junior výzkumný pracovník.
 • Výzkumný grantový projekt GAUK č. 1088213 Hermeneutika zkušenosti a její využití v christologii a ekleziologii, 2013-2014, hlavní řešitel a vedoucí výzkumného týmu.
 • Specifický vysokoškolský výzkum, ETF UK, 2011-2012, "Horizons of Human Understanding and Transcendence: Gadamer and Modern Orthodox Hermeneutics in Dialogue".

  Editované knihy:

 • ŠIRKA, Zdenko (ed.). Domov jako most: Festschrift k padesátinám prof. Ivany Noble. Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 27. Jihlava: Jan Keřkovský – Mlýn, 2016.[ISBN 978-80-86498-59-1].
 • ŠIRKA, Zdenko, Petr JANDEJSEK a Cristian PANAITESCU (eds.). Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici. Praha: Evangelická teologická fakulta, 2014.

  Články:

 • "Ekumenismus Justina Popoviće". Getsemany. 2018, číslo 2 (301), s. 37-42. ISSN: 1210-485X
 • "Lutherovo hodnotenie islamu". Getsemany. 2017, číslo 112 (299), s. 331-334. ISSN: 1210-485X
 • Czech Lands. In: LAMPORT, Mark (ed.). Encyclopedia of Martin Luther and the Reformation. 2 vols. Rowman & Littlefield Publishers, 2017, s. 185-188. [ISBN: 978-1-4422-7158-6]
 • Hussite Wars. In: LAMPORT, Mark (ed.). Encyclopedia of Martin Luther and the Reformation. 2 vols. Rowman & Littlefield Publishers, 2017, s. 355-356. [ISBN: 978-1-4422-7158-6]
 • Orthodox Church. In: LAMPORT, Mark (ed.). Encyclopedia of Martin Luther and the Reformation. 2 vols. Rowman & Littlefield Publishers, 2017, s. 582-584. [ISBN: 978-1-4422-7158-6]
 • "Lutherov postoj voči Židom". Getsemany. 2017, číslo 10 (297), s. 265-269. ISSN: 1210-485X.
 • "Výzvy ekumenické hermeneutiky v současnosti a okolnosti jejího vzniku". In: ŠIRKA, Zdenko (ed.). Domov jako most: Festschrift k padesátinám prof. Ivany Noble. Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 27. Jihlava: Jan Keřkovský – Mlýn, 2016, s. 99-119. [ISBN 978-80-86498-59-1].
 • "Conceptul gadamerian de experienţă estetică: o posibilitate pentru teologia biblică ortodoxă". In: IONIŢĂ, Alexandru (Ed.). Interpretarea Biblică între Biserică şi Universitate: perspective interconfesionale. Sibiu: Editura Andreiana; Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2016, pp. 305-345. [ISBN 978-606-8602-68-4].
 • "Horizons of Human Understanding and Transcendence: Gadamer and Modern Orthodox Hermeneutics in Dialogue", Praha, Evangelická teologická fakulta, 2015, 374s (nepublikováno)
 • "Hermeneutika skúsenosti a možnosti jej výklady", in: Širka, Zdenko et al. (eds.), Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici, Praha, 2014, s. 13-30.
 • "Gadamer’s Concept of Aesthetic Experience as a Possibility for the Orthodox Biblical Theology", in: Revista Ecumenica Sibiu / Review of Ecumenical Studies Sibiu. 6:3 (2014), 378-407.
 • "Zkušenost s hermeneutikou v moderní pravoslavné teologii”, in: Studie a Texty Evangelické teologické fakulty, 23:2 (2013), 77-103.
 • "The Role of Theoria in Gregory of Nyssa’s Vita Moysis and in Canticum Canticorum”, in: Communio Viatorum, 54:2 (2012), 142-163.
 • "Osoba interpreta v procese duchovního výkladu u Jána Cassiana“, in: Teologická reflexe, 14:1 (2008), 47-68.
 • "Modlitba u Luthera”, in: Zborník prác a štúdií študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, zv. 5. Žilina: Nádácia J.A.Komenského, 2004, 25-38.

  Recenze:

 • "Лубардић Б. Јустин Ћелијски и Русија: путеви рецепције руске философије и теологије [Justin Popović a Rusko: recepcia ruskej filozofie a teologie]". In: Parrésia Revue pro východní křesťanství. 2017, vol 9-10, no. 2015-2016, p. 571- 575. [ISSN: 1802-8209; ISBN: 978-80-7465-284-4].
 • "Pavol Bargár, Narrative, Myth, Transformation: Reflecting Theologically on Contemporary Culture". Communio Viatorum. 2017, vol. 59, no. 1, 119-122.
 • "Modern Orthodox Thinkers: From the Philokalia to the Present, written by Andrew Louth", Journal of Reformed Theology. 2017, ročník 11, č. 1-2, s. 146-147.
 • "Dynamika křesťanské tradice, Jaroslav Vokoun", Křesťanská revue. 2015, ročník 82, číslo 6, s. 44-46.
 • "Teologie a praxe Charitativní práce, Uvedení do problematiky, Praktická reflexe a aplikace”, ET Studies Journal of the European Society for Catholic Theology 4:1 (2013), 165-167.
 • "Building Bridges – Between the Orthodox and Evangelical Traditions“, Journal of European Baptist Studies, 13:1 (2012), 49-50. [ISSN: 1804-6444].
 • "Revisionist Koran Hermeneutics in Contemporary Turkish University Theology. Rethinking Islam“, Communio Viatorum 49:1 (2007), 126-133. [ISSN: 0010-7133].

  Academia.edu: full-text publikací

  Prezentace na mezinárodních konferencích (aktivní účast):

 • "Transformations of Tradition", květen 2017, Liptovský Mikuláš, Slovensko.
 • "Alternative Hermeneutical Work as a Response to Modern Orthodox Captivities", květen 2015, Praha, Česká republika.
 • "Gadamer’s Notion of Hermeneutical Experience and Transcendence as a Possibility for the Current Orthodox Biblical Theology", květen 2014, Praha, Česká republika.
 • "Critique of Gadamer’s Concept of Hermeneutical Experience from the Perspective of Modern Orthodox Hermeneutics" květen 2013, Praha, Česká republika.
 • "15 Jahre nach den Sanften Revolution: Partnerschaft in Ost- und Südosteuropa", listopad 2005, Bad Boll, Německo.
 • "Islam - theologische Herausforderung im Zusammenleben in einem neuen Europa", říjen 2005, Liebfrauenberg, Francie.

  Organizace konferencí:

 • "Spiritualita ve vzdělávání v pomáhajících profesích", 4.dubna 2017, jednodenní pracovní konference se zahraniční účastí, pořádaná ETF UK ve spolupráci s Jabokem. Spoluorganizátor konference.
 • Panelová diskuse: "Responses to the Refugee Crisis in the Czech Republic", 21. května 2016, v rámci mezinárodní teologické konference, uskutočněná v prostoroch VOŠ Jabok. Organizace a moderování diskuse.
 • "Tematický den o uprchlictví", organizován na VOŠ Jabok 10. března 2016. Organizátor a manažer celého programu.
 • Odborná teologická konference s mezinárodní účastí, "Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici: místo, charakter a aplikace", 7.-8. 11. 2014, Praha. Spoluorganizátor konference, moderování závěreční panelové diskuse.
 • Seminář: "Hermeneutics of experience and its application in Christology and ecclesiology" organizován 18. prosince 2013 v prostoroch IBTS. Organizace a moderování.

Akademické stáže:
 • Absolvované akademické stáže:

  Bělehrad, Srbsko, Pravoslavná teologická fakulta (2017)
  Vídeň, Rakousko, Universität Wien (2014)
  Sofia, Bulharsko, Pravoslavná teologická fakulta (2013)
  Lovaň, Belgie, Katolická Univerzita (2013)
  Paříž, Institut pravoslavné teologie Saint-Serge (2011)
  Heidelberg, Německo, Ruprecht-Karls-Universität (2007).

Univerzitní a fakultní aktivity:
 • Předseda Knihovní rady na KTF UK (od 2017)
 • Fakultní koordinátor tvorby a správy ORCID ID na KTF UK
 • Fakultní koordinátor systemu Turnitin na KTF UK
 • Člen Academic Team Board a Academic Research Commitee na "International Baptist Theological Seminary", 2009-2014.
 • Předseda studentského spolku „Spolok Jozefa Miloslava Hurbana“, Evangelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (2001-2003)
 • Šéfredaktor studentského časopisu „Evanjelický teolog“, Evangelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (2000-2001)
Jazykové znalosti:
 • Rodný jazyk: slovenština

 • Další jazyky: angličtina (C1), němčina (C1), francouzština (A2), srbština a chorvatština (expert), čeština (pokročilý); pasivní znalost: řečtina, latina, hebrejština.

23. 2. 2018


Curriculum Vitae:: Mgr. Zdenko Širka, Th.D. (učo 6649), verze: čeština(1), změněno: 23. 2. 2018 11:09, Z. Širka

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2018 16:15, 12. (sudý) týden

Kontakty: jabokis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému