Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis Ladislava Heryána

Ladislav Heryán
 • Narozen 24.2.1960 v Novém Jičíně, svobodný, řeholní kněz (Společnost Svatého Františka Saleského - Salesiáni).
Funkce a zaměstnání
 • Hlavní pracovní poměr:
 • 0,7 úvazku na Vyšší odborné škole Jabok Praha jako vyučující, školní kaplan a vychovatel v domově mládeže;
 • garant a vyučující předmětu Nový zákon na Institutu ekumenických studií ETF UK Praha;
 • externí učitel biblistiky na CMTF UP Olomouc;
 • dobrovolný kaplan ve věznici Ruzyně
Vzdělání
 • 2009: Doktorát z biblické teologie, CMTF UP Olomouc
 • 1997: Licenciát v biblických vědách na Papežském biblickém institutu v Římě
 • 1993: Bakalaureát v teologii na Salesiánské papežské universitě v Římě
 • 1989: Bakalaureát ve filosofii na Papežské universitě Urbaniana v Římě
 • 1983: Ing. na FAST VUT Brno
Přehled zaměstnání
 • 2016: externí učitel biblistiky na CMTF UP Olomouc
 • 2007: interní učitel biblistiky na Vyšší odborné škole Jabok
 • 2006-2014: zaměstnanec Salesiánského střediska mládeže o.p.s v Praze Kobylisích
 • 2005: externí učitel biblistiky na Vyšší odborné škole Jabok
 • 2004-2011: ředitel salesiánského domu v Praze Kobylisích
 • 2003: vyučující novozákonní biblistiky a garant předmětu Nový zákon na IES ETF UK Praha
 • 1997-2002: ředitel Salesiánské komunity studentů v Českých Budějovicích
 • 1997-2002: interní vyučující biblistiky, řečtiny a hebrejštiny na TF JU v Českých Budějovicích
 • 2000-2002: pověřený vedoucí katedry biblických věd na TF JU v Českých Budějovicích
 • 1998-2002: administrator in spiritualibus farnosti Suché Vrbné v Českých Budějovicích
 • 1984-1987: technolog závodu Panelárna Líšeň podniku CGK Brno
Názvy přednášek a seminářů
 • Na VOŠ Jabok:
 • 1) spoluúčast na výuce předmětu Úvod do křesťanství
 • 2) spoluúčast na výuce předmětu Úvod do Bible a Teologie
 • 3) Biblistika I
 • 4) Biblistika II (do roku 2016)
 • 5) Sociálně zaměřené biblické texty (do roku 2016)
 • 6) Evangelium a spiritualita sociální práce (do roku 2016)
 • 7) Spirituální teologie (do roku 2015)
 • 8) Pedagogika Bible (do roku 2015)
 • 9) Blahoslavenství jako inspirace pro pomáhající profese (od roku 2017)
 • Na IES Praha
 • 1) Nový zákon - evangelia
 • Na CMTF UP Olomouc
 • 1) Blahoslavenství jako inspirace pro pomáhající profese (od roku 2016)
 • 2) I cesta je cíl (od roku 2017)
Výběr z publikační činnosti
 • Kristus, jediný prostředník stvoření a vykoupení v Kol, 1,15-20, in Teologické studie, 2000, 7-13.
 • Kai nekrois euengelisthe, in Brož J. (ed.) Ton logon asfaleia. Sborník Katolické teologické fakulty UK v Praze k 80. narozeninám ThDr. F. Nováka, Universita Karlova, Praha 2000, 43-82.
 • A Slovo se stalo tělem, in Teologický sborník, 2001, 11-20.
 • Biblický seriál Sex v Bibli, in ročník 2003 časopisu AD.
 • Biblický seriál Evangelium osvobozuje k radosti, in ročník 2004 časopisu IKD královehradecké diecéze.
 • Jak latinský překlad bible ovlivnil křesťanskou spiritualitu, in Ročenka, Česká biblická společnost, Praha 2004.
 • Boží slovo a tradice otců, in Teologie a společnost 2/2004, 3-6.
 • Ježíšova podobenství, Salesiánská provincie, Praha 2004.
 • Smíření jako křesťanský paradox u apoštola Pavla, in Tichý L., Opatrný D. (eds.) Svatý Pavel a Písmo. Sborník příspěvků z konference, Univerzita Palackého, Olomouc 2009, 69-75.
 • Parrhesia v Prvním Janově listu, in Studia Theologica 41, 2010/3, 61-79.
 • Různé aspekty problematiky překladu biblických textů Nového zákona do češtiny, in Hanuš J. (ed.) Boží slovo a slovo lidské. Čtení, překlad a výklad posvátných textů v židovství, křesťanství a islámu, CDK, Brno 2012.
 • Cyklus Když se nevěřící zeptá, fejetony a další texty průběžně v Katolickém týdeníku
 • Cyklus Ranní slovo, průběžně na ČR 3, stanice Vltava
 • Praktické využití biblické metody „vidět-slyšet-jednat“ v sociální práci, in Kaplánek M. (ed.), Teologie a sociální práce, dvacet let dialogu, Universita Karlova, ETF, Praha 2013, 143-149.
 • Země bez obzoru. Hovory o Bibli s Petrem Vaďurou, Vyšehrad, Praha 2015
 • Exotem na této zemi. O Božím milosrdenství mezi námi, Portál, Praha 2016
 • Stopařem na této zemi. O Boží velkorysosti mezi námi, Portál, Praha 2017
 • U Božího mlýna. Rozhovor s Josefem Beránkem, Vyšehrad, Praha 2018
 • Fischer, Ondřej; Jandejsek, Petr; Širka, Zdenko, Š.; Heryán, Ladislav, Aspekty spirituality v příkladech teologicko-filosofického vzdělávání pro sociální práci, in Fórum sociální práce 2018/ 2, 9-24.
 • _________________________
 • Konference:
 • Apoštol Pavel a Písmo, UP Olomouc, 4.-5.6. 2009, přednáška na téma Smíření jako křesťanský paradox.
 • 32. víkendový seminář CDK a IES pro zájemce o teologii Čtení, překlad a výklad posvátných textů v křesťanství, židovství a islámu Praha, 4.-5. 11. 2011, přednáška na téma Různé aspekty problematiky překladu biblických textů Nového zákona do češtiny.
 • Teologie a sociální práce. Dvacet let dialogu. VOŠ Jabok, Praha, 11.-12.4. 2013, příspěvek na téma Praktické využití biblické metody „vidět-slyšet-jednat“ v sociální práci.
 • „Člověk jako prach, oživený duchem“. O obsahu pojmu spiritualita Příspěvek na Semináři o spiritualitě v pomáhajících profesích, Jabok, 4.4. 2017

2019/01/21


Životopis Ladislava Heryána: Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. (učo 4059), version: English(1), last update: 2019/01/21 09:58, L. Heryán