Počet výsledků: 6 (z toho těch, které nemají práci v archivu: 2)

Výsledky se týkají zvoleného oboru ETFK Pastorační a sociální práce (bakalářské kombinované jednooborové)
Fakulta
Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Obor/plán
JABOK - Sociální práce: Pastorační a sociální práce
zahrnout jen obhájené práce

Goliášová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2018

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Povědomí žáků základní školy o práci OSPOD

Höferová, Marie

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2018

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Sionismus a vznik Izraele

Christodulu, Niké

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2023

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Model komplexní psychosociální rehabilitace CARe v praxi Komunitního týmu Fokus Praha, z.ú.

Štochl, Karel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2018

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Biblické pojetí svobody a jeho význam pro formaci sociálního a pastoračního pracovníka

Vetterová, Alice

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2011

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce

Vondra, Radek

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2010

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce