Počet výsledků: 306

Fakulta
Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zahrnout jen obhájené práce

Adámková, Marie

(udělen titul DiS.)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2010

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Etická výchova ve školách

Albrechtová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2013

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Specifika pěstounské péče dětí z etnických menšin

Alpaková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2005

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Islám jako způsob života v Sanli Urfě v jihovýchodním Turecku

Apatsidu, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2018

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Aplikace čtecí metody Sfumato - Splývavé čtení u dětí s mentálním znevýhodněním

Balcarová, Kateřina

(udělen titul DiS.)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2010

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Kontaktní a poradenské místo pro drogově závislé v Uničově

Bartoš, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2019

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Motivace a úskalí dobrovolnické práce v pomáhajících profesích

Bartošová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2019

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Hodnocení kvality sociální služby

Baudišová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2018

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Možnosti zlepšení komunikace s romskou mládeží v NZDM

Bauerová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2020

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Absolventská práce: Specifika sociální práce s mladistvými v NZDM Džagoda

Bednářová, Jana

(udělen titul DiS.)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2014

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Adaptace seniorů na domov pro seniory

Belánská, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2013

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Čtení beletrie rozvíjí empatii (důležitou vlastnost sociálních pracovníků)

Bendová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2016

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Povědomí občanů ČR o azylové politice v ČR a jejich postoj k uprchlíkům

Beťáková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2010

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Muzikoterapie s dětmi s onemocněním dýchacích cest

Bigasova, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2014

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Přátelství a přátelský přístup v NZDM Pacific

Bláhová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2015

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Teologicko-etické aspekty transplantace lidských orgánů

Bláhová, Veronika

(udělen titul DiS.)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2012

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Dostupná paliativní péče jako odpověď na argumenty zastánců eutanázie

Blažek, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2015

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Psychosociální následky týraných dětí a úloha OSPODu při jejich zvládání

Bolechová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2016

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Přínosy a rizika případové konference. Názory účastníků případové konference na její přínosy a rizika pro dítě a jeho rodinu

Bolechová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2019

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Inkluze očima pedaoggických pracovníků. Inkluze v praxi, její přínosy, rizika a možná zlepšení z pohledu pedagogických pracovníků

Borseníková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2018

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Význam aktivizačních činností v domovech pro seniory