2. běh přijímacího řízení na školní rok 2024/2025

Sociální pedagogika a teologie

Vyšší odborné studium, forma: vyšší odborné denní.

Přijímací řízení

 • Informace o vzdělávacím programu

  Na základě platné akreditace škola vzdělává ve vzdělávacím programu Sociální pedagogika a teologie, obor vzdělávání Sociální práce a sociální pedagogika. Od 2. ročníku si studenti dle svých preferencí volí zaměření svého studia. Tradičně nabízenými zaměřeními jsou sociální práce a speciální pedagogika, od školního roku 2024/25 je nově nabízeno zaměření interkulturní práce. Studium je realizováno ve dvou formách, v denní a kombinované.
 • Podmínky přijetí

  Přijetí ke studiu pro školní rok 2024/25 se řídí Směrnicemi č. 3/2024 a č. 4/2024. Podmínkou pro účast v přijímacím řízení je ukončené střední vzdělání s maturitou, uchazeče je možné v případě konání maturitní zkoušky v září 2024 přijmout podmíněně. Uchazeči budou přijati na základě podané přihlášky ke studiu v řádném termínu, o přijetí rozhoduje ředitelka Jaboku. Maximální kapacita přijatých je 90 studujících v denním studiu a 120 studujících v kombinovaném studiu. Náboženské vyznání nebo příslušnost k církvi není podmínkou přijetí. Nicméně uchazeč o studium musí souhlasit s křesťanským zaměřením školy a s vyučovanými předměty.
 • Uplatnění absolventů tohoto oboru

  Absolvent všech zaměření může kvalifikovaně vykonávat profesi sociálního pracovníka podle § 109 a § 110 odst. 4 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve všech typech zařízení sociálních služeb. Může kvalifikovaně vykonávat přímou pedagogickou činnost jako vychovatel, pedagog volného času a asistent pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Absolvent zaměření Speciální pedagogika může dále vykonávat přímou pedagogickou činnost jako vychovatel podle § 16, odst. 2 písm. b) téhož zákona. Absolvent zaměření Interkulturní práce je vybaven kompetencemi pro výkon činnosti interkulturního pracovníka podle Národní soustavy povolání.
 • Počet uchazečů přijatých v loňském roce

  62
62
uchazečů
bylo loni přijato

Informace o oboru

Obor
Sociální pedagogika a teologie
Zkratka
JABOK
Kód
7532N02
Typ
vyšší odborný
Titul
DiS.
Program
7532N SPSP Sociální práce a sociální pedagogika