Omezeno navyšší odborné (změnit) • Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická (změnit) • přijímací řízení JABOK do 16. 9. 2019

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

3. běh přijímacího řízení pro rok 2019/2020

Obor vzdělání:
Sociální práce a sociální pedagogika, vyšší odborné studium
  • OD ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 REALIZUJEME STUDIJNÍ PROGRAM VE DVOU ZAMĚŘENÍCH, a to SOCIÁLNÍ PRÁCE a SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. Zaměření si studenti volí na konci prvního ročníku. Možnosti uplatnění viz níže. Cílem studia na Jaboku je připravit studenty k samostatnému odbornému jednání v oblasti sociální pedagogiky a sociální práce nebo speciální pedagogiky na základě vědeckých poznatků a metod. Jabok také vzdělává studenty ke kvalifikovanému jednání v pastorační oblasti a studium přispívá k celostnímu osobnímu rozvoji studentů v rámci křesťanských hodnot. K tomu slouží výuka teologických předmětů, výuka v oblasti výchov a jazyků.

Vzdělávací program:
Sociální pedagogika a teologie, forma: vyšší odborné denní
Sociální pedagogika a teologie, forma: vyšší odborné kombinované

Uvedené obory vzdělání a vzdělávací programy se týkají následujícího přijímacího řízení:

3. běh přijímacího řízení pro rok 2019/2020

logo Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Přihlašuje se od 21. 8. 2019 do 16. 9. 2019 vč.

• doplnit více informací o fakultě