Přihlášení přes údaje přihlášky

Přihlášení přes IS JABOK

Je nutné znát UČO a heslo.