V5731 Cílená muzikoterapie I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2011
Rozsah
0/2. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
Jana Zajícová (přednášející)
Garance
Jana Zajícová
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
St 17:00–18:30 6
Předpoklady
Vzhledem k tomu, že předmět je vyučován jako sebezkušenostní a interaktivní, je předpokladem účasti ochota k aktivní práci v rámci vytvořené muzikoterapeutické skupiny a respekt k jejím pravidlům. Hudební znalosti a dovednosti předpokladem pro účast nejsou. V případě, že počet přihlášených přesáhne 15, mají přednost studenti, kteří již absolvovali Úvod do muzikoterapie nebo Základy muzikoterapie (blokově).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 0/18
Cíle předmětu
Semináře cílené muzikoterapie budou zaměřeny na specifické cílové skupiny a na témata, která jsou důležitá pro osobnostní růst lidí se specifickými potřebami, jejich komunikaci a vztahy. Tato témata budou reflektována a zpracovávána sebezkušenostním zážitkem prostřednictvím technik muzikoterapie a poslouží tedy i rozvoji osobnosti a kompetencí samotných studentů. Cílem semináře je získat, případně rozšířit repertoár muzikoterapeutických technik a umožnit získání zkušenosti s utvářením muzikoterapeutického programu pro různé cílové skupiny - např. seniorů, dětí s poruchami chování, osob s mentální retardací, osob s fyzickým handicapem, lidí se závislostmi aj.
Osnova
  • Celostní přístup v muzikoterapii, metody a techniky muzikoterapie - prohloubení, muzikoterapie z hlediska potřeb a věku klienta, edukační MT a její modely, muzikoterapeutické modely pro osoby se specifickými potřebami, MT modely pro rozvoj osobnosti, zásady pro vytváření MT programu, realizace MT programu pro konkrétní cílové skupiny podle výběru studentů.
Literatura
  • Muzikoterapie :východiska, koncepty, principy a praxe. Edited by Jaroslava Zeleiová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 254 s. ISBN 9788073672379. info
  • MORENO, Joseph J. Rozehrát svou vnitřní hudbu :muzikoterapie a psychodrama. Translated by Hana Loupová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 128 s. ISBN 8071789801. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie : ve výchově, sociální práci a klinické praxi [Šimanovský, 2001]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001, 246 s. : i. ISBN 80-7178-557-1. info
  • LINKA, Arne. Kapitoly z muzikoterapie. Vyd. 1. Rosice u Brna: Gloria, 1997, 155 s., [2. ISBN 80-901834-4-1. info
Výukové metody
Výklad, práce ve skupině prostřednictvím zážitku, neverbální i verbální reflexe, samostatná práce na vybraném úkolu.
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu je třeba aktivní účasti v lekcích a vytvoření muzikoterapeutického programu pro vybranou cílovou skupinu.
Informace učitele
Setkání seminární skupiny budou probíhat každou středu od 17.00 do 18.30 hod v učebně č. 6. První setkání se bude konat ve středu 21. 9. v 17.00 hod v učebně č. 6.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017.