V285 Informální edukace a její metody

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2015
Rozsah
1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Michal Kaplánek, Th.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 10:15–11:45 6, kromě Po 7. 9., kromě Po 12. 10. až Pá 16. 10., kromě Po 26. 10. až Pá 30. 10., kromě Po 9. 11. až Pá 13. 11., kromě Po 7. 12. až Pá 11. 12.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V teoretické části předmětu se studenti seznámí s vybranými metodami informální edukace (informal education, animazione culturale, Sozialraumpädagogik), které jsou vhodné zejména pro podporu rozvoje jedince a jeho socializace v rámci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Praktická část předmětu je věnována vytváření výchovného projektu (programu) pro konkrétní cílovou skupinu.
Osnova
 • Plán výuky
 • Výuka tohoto předmětu začíná až 14.9., protože 7.9. je vyučující v komisi na SZZ na Jihočeské univerzitě. Výuka se pravidelně koná v pondělí od 10:15 do 14:45 v učebně č. 6.
 • Předmět se dělí na přednáškovou část (účast je doporučena) a na seminární část s povinnou účastí. Přednášková část probíhá ve dnech: 4.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11.
 • Seminární část předmětu probíhá ve dnech: 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12.
 • Požadavky k zápočtu:
 • 1. Znalostní test - na konci přednáškové části: 2.11. (pokud některý student v tomto termínu při testu neuspěje, může si jej zopakovat ve zkouškovém období po domluvě s vyučujícím)
 • 2. Cvičné vytvoření části střednědobého projektu otevřeného klubu (tříčlenné skupiny vytvářejí v rámci seminární části předmětu strategické projekty a plán činnosti různě zaměřených otevřených klubů)
 • Obsah přednáškové části předmětu:
 • • Základní pojmy (formální, neformální a informální edukace); vztah sociální práce, pedagogiky a teologie; pedagogika v kontextu NZDM a otevřených klubů; cíle pedagogických a aktivizačních činností.
 • • Význam volného času pro mladého člověka; výchova ve volném čase a pro volný čas; možnosti výchovy v NZDM.
 • • Osobnost a přístup pedagoga – principy sociálně pedagogické práce s „neorganizovanou mládeží“.
 • • Animace, výchovná animace – co je to animace, jaké jsou různé koncepce a formy animačního přístupu
 • Obsah seminární části předmětu:
 • Seznámení se a praktické vyzkoušení strategického plánování výchovné instituce:
 • • Strategické plánování - poslání a cíl výchovné instituce
 • • Strategické plánování - konkretizace poslání vzhledem k cílové skupině a k harmonogramu činnosti (dílčí cíle, postup)
 • • Školní vzdělávací program, metodika vytváření školního vzdělávacího programu školského zařízení pro zájmové vzdělávání
 • • Roční plán, jeho realizace a evaluace
 • • Volba a implementace (animačních) metod
 • Vyučující vypíše ve zkouškovém období zápočtové termíny. Zápočet proběhne formou kolokvia, které povede vyučující s jednotlivými skupinami nad strategickými projekty a plány činnosti, které studenti vytvořili v rámci seminární části předmětu. Zápočet získává ten, kdo prokázal vědomosti z teorie (test) a dobře zpracoval projekt.
 • Literatura ke studiu je v tomto informačním systému (studijní materiály). Konkrétní použití studijních materiálů probere vyučující se studenty v první hodině.
 • Jako základní materiál doporučuji četbu knihy Animace (viz níže v "Literatura)". Tuto knihu je možné stáhnout na adrese: http://www.sdb.cz/salesiani/kestazeni/
Literatura
  povinná literatura
 • KAPLÁNEK, Michal. Animace. 2013. info
  doporučená literatura
 • KAPLÁNEK, Michal a Petr BAUMAN. Volný čas a jeho různá pojetí v minulosti a v současnosti. 2012. info
Výukové metody
výklad, diskuse, skupinová práce, prezentace výsledků
Metody hodnocení
Požadavky na absolvování předmětu 1. Účast na seminární části předmětu 2. Návrh programu výchovně zaměřených aktivit pro NZDM nebo jiný typ otevřeného klubu – seminární práce 3. Úspěšné absolvování testu teoretických znalostí
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016.