V5671 Výtvarná dílna I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2012
Rozsah
0/2. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
Gabriela Tůmová (přednášející)
Garance
Jana Zajícová
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
V5671/A: Po 13:35–15:15 2, kromě Po 22. 10. až Pá 26. 10., kromě So 22. 12. až St 2. 1., G. Tůmová
V5671/B: So 3. 11. 8:30–16:00 2, So 24. 11. 8:30–16:00 2, G. Tůmová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 1/30
Cíle předmětu
Předmět sleduje dvojí cíl: 1. prohloubení vlastního estetického cítění studujících v oblasti výtvarné činnosti a 2. přípravu studujících pro jejich vlastní výchovnou činnost s dětmi, mládeží a s dalšími skupinami cílových osob, včetně osob se speciálními potřebami. Předmět prohlubuje poznatky studentů z didaktiky a metodiky výtvarné výchovy včetně praktických návodů pro výuku. Podstatnou částí výuky je vlastní výtvarná činnost studentů, ve které se rozvíjejí již získané dovednosti v kreslení podle předlohy i podle vlastní fantazie, v práci s různými druhy materiálů (drát, šustí, filc, sádra, hmoty) a s různými textilními technikami (tkaní, paličkování, šití).
Literatura
  • GAINEROVÁ, Cindy a Maryann F. KOHLOVÁ. Dalších 199 výtvarných činností :náměty pro rozvoj myšlení dětí od 3 let. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003, 258 s. ISBN 8071787671. info
  • VONDROVÁ, Petra. Výtvarné techniky pro děti : hry a výtvarné činnosti pro děti ve věku od 4 do 9 let. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 156 s. : i. ISBN 80-7178-583-0. info
  • KOHLOVÁ, Maryann. 200 výtvarných činností : náměty pro tvořivost dětí od 3 let. Vyd. 1. Praha: Portál, 1996, 271 s. : i. ISBN 80-85282-90-9. info
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je vyžadována aktivní účast na výuce a tvůrčí přístup k úkolům zadávaným během semestru.
Informace učitele
Výtvarná dílna pro studenty denního studia bude probíhat každé úterý od 15.30 do 17.00 hod v učebně č. 2. Výtvarná dílna pro studenty kombinovaného studia bude probíhat blokově, a to v sobotu 8.11., 22.11.2008, 31.1., 4.4. 2009, vždy od 9.00 hod v učebně č. 2.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2015.