V5641 Základy muzikoterapie I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2012
Rozsah
0/2. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
Jana Zajícová (přednášející)
Garance
Jana Zajícová
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Čt 19. 1. 8:30–16:00 6, Čt 26. 1. 8:30–16:00 6
Předpoklady
Vzhledem k tomu, že předmět je vyučován jako sebezkušenostní a interaktivní, je předpokladem účasti ochota k aktivní práci v rámci vytvořené muzikoterapeutické skupiny a respekt k jejím pravidlům. Hudební znalosti a dovednosti předpokladem pro účast nejsou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/18, pouze zareg.: 0/18
Cíle předmětu
Předmět se zabývá terapeutickými a edukačními možnostmi působení hudby na člověka a jejího využití pro práci s klienty. Výuka probíhá podle pravidel práce ve skupině. Prostřednictvím jednoduchých zadání a jejich reflektování se studenti učí využívat terapeutický vliv hudby pomocí metod improvizace, poslechu aj. Součástí lekcí jsou také ukázky a nácvik muzikoterapeutické práce s dětmi a dalšími cílovými skupinami, seznámení s muzikoterapeutickou praxí v historií i současnosti a se základními zdroji terapeutického vlivu hudby, které dějiny hudby přinášejí. Cílem semináře je naučit se využívat hudby k rozvoji a harmonizaci osobnosti, k aktivizaci vnitřních sil a komunikaci, osvojit si základní poznatky a dovednosti v práci s muzikoterapeutickou skupinou a získat představu o možném využití terapeutického vlivu hudby při práci s různými sociálními skupinami.
Literatura
  • Muzikoterapie :východiska, koncepty, principy a praxe. Edited by Jaroslava Zeleiová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 254 s. ISBN 9788073672379. info
  • MORENO, Joseph J. Rozehrát svou vnitřní hudbu :muzikoterapie a psychodrama. Translated by Hana Loupová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 128 s. ISBN 8071789801. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie : ve výchově, sociální práci a klinické praxi [Šimanovský, 2001]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001. 246 s. : i. ISBN 80-7178-557-1. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk a Alena TICHÁ. Lidové písničky a hry s nimi : [zpěvník pro děti od 3 let]. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 146 s. ISBN 80-7178-323-4. info
  • LINKA, Arne. Kapitoly z muzikoterapie. Vyd. 1. Rosice u Brna: Gloria, 1997. 155 s., [2. ISBN 80-901834-4-1. info
  • MAREK, Vlastimil. Tajné dějiny hudby : zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent, 2000. 214 s. : i. ISBN 80-7281-037-5. info
Metody hodnocení
K zápočtu z předmětu Základy muzikoterapie I. a II. je vyžadována aktivní a tvořivá účast na lekcích a vypracování zadaných úkolů.
Navazující předměty
Informace učitele
Základy muzikoterapie I. a II. probíhají jako jeden předmět vyučovaný blokově v obou semestrech. Výuka bude probíhat vždy o sobotách, a to v termínech: 19. a 26. ledna (Základy muzikoterapie I.); 9. a 16. března (Základy muzikoterapie II.)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013.