V1842 Metody práce ve výtvarné výchově II

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renáta Radová (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
V1842/DA: Út 8:30–10:00 2, kromě Po 13. 2. až Pá 17. 2., kromě Po 13. 3. až Pá 17. 3., kromě St 5. 4. až Út 11. 4., kromě Po 17. 4. až Pá 21. 4., R. Radová
V1842/DB: Út 10:15–11:45 2, kromě Po 13. 2. až Pá 17. 2., kromě Po 13. 3. až Pá 17. 3., kromě St 5. 4. až Út 11. 4., kromě Po 17. 4. až Pá 21. 4., R. Radová
V1842/KC: Út 24. 1. 17:00–20:15 2, R. Radová
V1842/KD: Čt 26. 1. 17:00–20:15 2, R. Radová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Pro denní i kombinované studium: 1. seznámení se s výtvarnými vyjadřovacími prostředky, rozvoj kreativity, fantazie a vlastních výtvarných dovedností. Student si teoreticky a především i prakticky osvojí řadu výtvarných technik (kresba, malba, textilní tvorba, grafika, prostorová tvorba, netradiční výtvarné materiály a postupy, materiálové experimenty). 2. základy metodiky a didaktiky výtvarné výchovy jako východisko pro vlastní práci s dětmi, mládeží i s dospělými (vztah námětu a techniky, různé programy a pojetí výtvarné výchovy, projektová výuka, přesahy výtvarné výchovy – mezioborové vztahy, relaxace, radost i terapie)
Literatura
  • GAINEROVÁ, Cindy a Maryann F. KOHLOVÁ. Dalších 199 výtvarných činností :náměty pro rozvoj myšlení dětí od 3 let. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003, 258 s. ISBN 8071787671. info
  • VONDROVÁ, Petra. Výtvarné techniky pro děti : hry a výtvarné činnosti pro děti ve věku od 4 do 9 let. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 156 s. : i. ISBN 80-7178-583-0. info
  • KOHLOVÁ, Maryann. 200 výtvarných činností : náměty pro tvořivost dětí od 3 let. Vyd. 1. Praha: Portál, 1996, 271 s. : i. ISBN 80-85282-90-9. info
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je vyžadována: 1. pravidelná docházka (max 2 absence) 2. aktivní a tvůrčí přístup k zadávaným úkolům 3. předložení portfolia výtvarných prací s doplňujíci texty
Informace učitele
Třídní kniha: Denní studium: 2. 2. 2021 - Úvod do plastické a prostorové tvorby ve vv, základní rozdělení - kašírování: metodika, příklady využití - vlastní výtvarná činnost na zadané téma 9.2. 2021 - Plastická a prostorová tvorba ve vv, vysvětlení pojmů, metodika, možnosti využití v praxi, reflexe vlastní výtvarné práce 23.2. 2021 - Malba ve vv I. - úvod: akvarel, anilinky a možnosti kombinování s dalšími technikami, tvar a barevná kompozice - vlastní výtvarná činnost na zadané téma 2.3. 2021 - Malba ve vv II.- techniky malby - technologicko-metodický přehled, výrazová řeč barev, symbolika a psychologie barev, percepce a reflexe výtvarného díla 9.3. 2021 - vlastní výtvarná činnost na zadané téma (malba temperou)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024.