V5741 Vedení aktivizačních, muzikoterapeutických a výtvarných programů pro osoby s postižením I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2014
Rozsah
0/2. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
Jana Zajícová (přednášející)
Garance
Mgr. Marie Ortová
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 13:45–15:15 6, kromě St 16. 4. až Út 22. 4.
Předpoklady
Pro přihlášení do předmětu nejsou vyžadovány žádné specifické předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/16, pouze zareg.: 0/16
Jiné omezení: předmět je dvousemestrový, pokračování předmětu v zimě 2014
Cíle předmětu
Teoreticky, formou výkladu a prezentací, i prakticky, formou sebezkušenostních cvičení, seznámit studenty s aktivizačním potenciálem muzikoterapeutických a metod a technik, včetně jejich propojení s dalšími expresivními, především výtvarnými činnostmi. Dále pak naučit se sestavovat ucelenou jednotku aktivizačního programu, vhodnou pro osoby s mentálním postižením, a to s ohledem na jejich specifické potřeby. Zároveň bude v rámci předmětu probíhat soustavný nácvik vedení těchto aktivit včetně vedení jejich reflexe.
Osnova
  • Předpoklady a pravidla efektivní práce se skupinou, osobnost vedoucího skupiny, metody a techniky expesivních terapií s důrazem na metody a techniky muzikoterapie, charakteristika cílové skupiny lidí s mentálním postižením, jejich potřeb, podmínky a předpoklady pro účinnou aktivizaci klientů prostřednictví zážitkových metod, zásady pro tvorbu základní jednotky, stanovení hlavních cílů pro přípravu programů jednotlivých setkání, výběr odpovídajících metod a technik k realizaci cílů, vytvoření a vyzkoušení jednotlivých lekcí, reflexe a evaluace lekcí.
Literatura
  • Valenta Milan, Michalík Jan, Lečbych Martin. Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. Grada 2012
  • Kantor, Jiří; Lipský, Matěj; Weber, Jana. Základy muzikoterapie. Vyd. 1. Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2846-9
  • LIEBMANN, Marian. Skupinová arteterapie :nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. Translated by Johana Elisová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 279 s. ISBN 8071788643. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie : ve výchově, sociální práci a klinické praxi [Šimanovský, 2001]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001. 246 s. : i. ISBN 80-7178-557-1. info
Výukové metody
Výklad s power-pointovými prezentacemi, sebezkušenostní práce ve skupině a ve dvojicích, nonverbální i verbální reflexe, vlastní prezentace zadaných úkolů, diskuse.
Metody hodnocení
K zápočtu je požadována aktivní účast, respektování pravidel skupinové práce a plnění zadaných úkolů.
Informace učitele
Předmět je dvousemestrální, začíná letním semestrem a končí zimním semestrem 2014. První setkání se koná v pondělí 10. února ve 13.45 hod, v učebně č. 6.
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2014/V5741