V5642 Základy muzikoterapie II.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2014
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Jana Zajícová (přednášející)
Garance
Jana Zajícová
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
So 8. 3. 9:00–16:15 6, So 15. 3. 9:00–16:15 6
Předpoklady
V5641 Základy muzikoterapie I.
Vzhledem k tomu, že předmět je vyučován jako sebezkušenostní a interaktivní, je předpokladem účasti ochota k aktivní práci v rámci vytvořené muzikoterapeutické skupiny a respekt k jejím pravidlům. Hudební znalosti a dovednosti předpokladem pro účast nejsou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si znalosti a dovednosti pro využívání edukačních a terapeutických možností hudby v rámci sociální práce a sociální pedagogiky. Prostřednictvím sebezkušenostního výcviku jsou studenti seznamování s pravidly práce v muzikoterapeutické skupině a v prostředí této skupiny pak s metodami, technikami a základními modely muzikoterapické práce. Součástí lekcí jsou také ukázky a nácvik muzikoterapeutické práce s dětmi a dalšími cílovými skupinami, seznámení s vývojem muzikoterapie a se základními zdroji terapeutického vlivu hudby, které dějiny hudby přinášejí. Cílem semináře je také naučit se základním dovednostem v práci s muzikoterapeutickou skupinou, naučit se využívat hudby k sebepoznání, ke komunikaci i k obnově vlastních sil, a získat představu o možném využití edukačního a terapeutického vlivu hudby při práci s různými sociálními skupinami.
Osnova
  • Možnosti a pravidla práce ve skupině, vymezení muzikoterapie, vývoj muzikoterapie, metody a formy muzikoterapie, techniky muzikoterapie, improvizace, interpretace, příprava muzikoterapeutické lekce, relaxace a imaginace při hudbě, zdroje a využití receptivní muzikoterapie, muzikoterapeutické modely pro různé cílové skupiny sociální práce a sociální pedagogiky.
Literatura
  • Muzikoterapie :východiska, koncepty, principy a praxe. Edited by Jaroslava Zeleiová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 254 s. ISBN 9788073672379. info
  • MORENO, Joseph J. Rozehrát svou vnitřní hudbu :muzikoterapie a psychodrama. Translated by Hana Loupová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 128 s. ISBN 8071789801. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie : ve výchově, sociální práci a klinické praxi [Šimanovský, 2001]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001, 246 s. : i. ISBN 80-7178-557-1. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk a Alena TICHÁ. Lidové písničky a hry s nimi : [zpěvník pro děti od 3 let]. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 146 s. ISBN 80-7178-323-4. info
  • LINKA, Arne. Kapitoly z muzikoterapie. Vyd. 1. Rosice u Brna: Gloria, 1997, 155 s., [2. ISBN 80-901834-4-1. info
  • MAREK, Vlastimil. Tajné dějiny hudby : zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent, 2000, 214 s. : i. ISBN 80-7281-037-5. info
Výukové metody
Výklad s power-pointovými prezentacemi, sebezkušenostní práce ve skupině a ve dvojicích, nonverbální i verbální reflexe, vlastní prezentace zadaných úkolů, diskuse.
Metody hodnocení
K zápočtu z předmětu Základy muzikoterapie I. a II. je vyžadována aktivní a tvořivá účast na lekcích, vypracování zadaných úkolů a závěrečného orientačního testu.
Navazující předměty
Informace učitele
Základy muzikoterapie I. a II. probíhají jako jeden předmět vyučovaný blokově v obou semestrech. Výuka probíhá v učebně č. 6, dvě soboty v každém semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2014/V5642