Přihlášení do IS JABOK

Spiritualita [od 4. 10. 2014]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  Lektoři: Ing. Dr. René Milfait, Th.D., PhDr. Renata Hacklová, PhD., Mgr. Bc. Lenka Žáková, DiS.
  Termín: 4. a 18. 10. 2014, celkem 14 hodin
  Akreditace: MŠMT- 2128/2014-1-86

  Cílové skupiny:
  učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, pedagogové volného času; učitelé občanské výchovy, Základů společenských věd, etické výchovy, etiky, religionistiky

  Cíl: účastníci získají tyto znalosti, dovednosti a kompetence, které pak využijí při svém působení:
  - budou umět vysvětlit, co se rozumí spiritualitou v širším i v užším (religiózně ukotveném) smyslu;
  - stejně tak budou schopni vymezit a vysvětlit, co může znamenat žít život duchovně;
  - budou způsobilí vidět a vysvětlit význam spirituality pro lidskoprávní vzdělávání a lidskoprávního vzdělávání pro spirituální aspekty a rozvoj osobnosti;
  - budou schopni pojmenovat a vysvětlit roli spirituality v pedagogickém působení;
  - budou způsobilí reflektovat v rámci vlastní sebezkušenosti a sebepoznávání svou spiritualitu a nevnucovat ji ostatním;
  - budou schopni poukázat na skrytý potenciál spirituality v posílení zdraví jedince a společnosti a využít jej;
  - budou schopni tematizovat a integrovat i negativní stránky života, včetně bolesti, utrpení, umírání a smrti;
  - budou schopni vysvětlit význam spirituality u zvláště zranitelných skupin, např. znevýhodněných, seniorů, nevyléčitelně nemocných a umírajících;
  - budou schopni dát do vztahu spiritualitu a mravnost;
  - budou znát i umět interpretovat specifika a příklady příkladu religiózně ukotvené spirituality: křesťanské spirituality;
  - budou znát Modlitbu Páně jako příklad jednoho stěžejního prvku spirituality, tedy modlitby, rozumět jí a budou schopni ji i interpretovat (speciálně i jako obsahový a literární střed Magny charty křesťanského étosu);
  - budou rozumět a schopni objasnit spirituální aspekty základních křesťanských svátků posílí svou způsobilost věcného a pokojného dialogu různých přístupů s respektem, porozuměním a hledáním společných závazných etických měřítek/standardů; budou způsobilí přispívat k sociální kohezi, porozumění, interkulturnímu a mezináboženskému dialogu, solidaritě, posílení rovnosti mužů a žen, míru a životu demokratické společnosti;
  - bude prohloubena jejich spirituálně-morální i kritická kompetence (i rozlišování a testování patogenních forem, a to i na trhu spiritualit) budou schopni hermeneuticky přistupovat k základním textům křesťanské spirituality;
  - budou schopni rozumět pojetí/obrazu člověka pro spirituální a mravní postoje a vývoj.

  I proto bude kurz zahrnovat nejen přednášku, ale i diskuse, společnou hermeneutickou práci s texty, tvořivé zpracování (pod)témat, prezentaci.

Celková cena: 1 700 Kč vč. DPH