Přihlášení do IS JABOK

Život z víry : překlad 2. dílu katolického katechizmu pro dospělé

    Kniha. Anotace: Už deset let před římským Katechismem katolické církve vydali němečtí biskupové svod katolické víry v pokoncilním otevření jako vzor a zdroj pro aplikaci v pastorační a katechetické praxi, s použitím zkušeností s obdobným evangelickým katechismem. Sympatická je zde trinitární osnova. Druhý díl, vykládající křesťanský způsob života na základě Desatera, vyšel po několika letech. V případě nejasností kontaktujte pí Petříčkovou, petrickova@jabok.cz.

Celková cena: 50 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje
Lze objednat do 30. 12. 2020

Zpět na nabídku Knihy