Přihlášení do IS JABOK

Michael Martinek - Křesťané v zemi Indiánů : kulturní, sociální a náboženské protiklady Latinské Ameriky

Tato nabídka není nyní v prodeji.

    Kniha. Anotace: Autor knihy nepopisuje jen turisticky zajímavá místa Latinské Ameriky a mentalitu místních obyvatel, věnuje se práci bratrů salesiánů, účasti na konferenci salesiánských vysokých škol, navštěvuje salesiánská střediska a souzní s aktivitami církve. Cestopis obsahuje zajímavá fakta o historii měst, či kulturní, politické, ekonomické a sociální situaci středoamerických států. Jako nit se celým cestopisem táhne pozorování vztahu mezi původní předkolumbovskou kulturou a kulturou dobyvatelských národů, tedy vztahu mezi náboženstvím indiánů a křesťanstvím. Cestopis katolického kněze, člena salesiánů, přibližuje atmosféru Latinské Ameriky a především současného Chile a přispívá svým pohledem k informovanosti českého čtenáře o koexistenci indiánské a křesťanské kultury. V případě nejasností kontaktujte pí Petříčkovou, petrickova@jabok.cz.

Celková cena: 100 Kč vč. DPH

Zpět na nabídku Knihy