Přihlášení do IS JABOK

Michael Martinek - K čemu jsou křesťanské církve?

    Kniha. Anotace: V souvislosti s vyostřenou politickou diskusí o církevních restitucích vyvstává v naší společnosti s novou naléhavostí otázka po smyslu křesťanských církví pro současného člověka. Tato knížka na ni chce alespoň částečně odpovědět. Poukazuje na sociální i kulturotvornou úlohu církví v evropské historii, vysvětluje současný vztah mezi naším státem a církvemi, popisuje funkce, které vykonávají církve vůči svým věřícím nebo duchovně hledajícím (předávání evangelia, vytváření společenství, bohoslužba, pastorační doprovázení) i vůči celé společnosti (aktivity v oblasti sociální, zdravotnické a vzdělávací, duchovní péče ve vězeňství či armádě, vytváření a uchovávají kulturních hodnot, zásadní příspěvek k diskusím o etických otázkách). Publikace je tedy určena nejen samotným křesťanům, ale i širší veřejnosti. V případě nejasností kontaktujte pí Petříčkovou, petrickova@jabok.cz.

Celková cena: 83 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje
Lze objednat do 30. 12. 2020

Zpět na nabídku Knihy