• 1.Přínosy a rizika komunikace se studenty
  U plně e-learningových kurzů (není živý kontakt s učitelem) je bohatá komunikace se studentem nutná jako
  • Motivace - osamělé samostudium má obrovskou úmrtnost
  • Možnost položit dotaz - technický nebo k probírané látce
  V prezenčním nebo kombinovaném kurzu je komunikace vhodná v přiměřené míře.

  Problematické může být udržet komunikaci ve vhodné kvantitě. Inspirujte studenty k diskusi, vyzvěte je k dotazům, ale nezadávejte příliš mnoho komunikačních úkolů, které by vyžadovaly vaše individuální reakce. Stanovte termíny, pravidla.

 • 2.Komunikační nástroje
  • E-mail, hromadný e-mail. Ve vstupu do Záznamníku předmětu můžete omezit seznam studentů, kterým následně rozešlete e-mail. Jde o nejspolehlivější typ komunikace - studenti mají povinnost e-mail sledovat. Důležitá sdělení rozesílejte e-mailem.
  • Poznámkový blok. Textové pole pro každého studenta, kam můžete napsat bodované nebo slovní hodnocení či jiné sdělení. Poznámkové bloky lze sčítat a na konci kurzu automaticky udělit známky. Lze nastavit, zda do bloku student smí nebo nesmí nahlížet. K agendě existuje zvláštní Nápověda.
  • Předmětové a tematické diskusní fórum. Využití: předmětové fórum slouží především pro dotazy a diskuse organizačního charakteru. Tematické diskusní fórum je vhodné na řízené diskuse s možností bodování příspěvků a přepojení s poznámkovými bloky. Obsahuje navíc i další pokročilé možnosti nastavení, např. hodnocení příspěvků, možnost číst fórum až po vložení příspěvku, omezení vkládání příspěvků, nastavení přístupových práv atd. Učitel může fóra moderovat - mazat příspěvky. Zkušenost: nestačí studenty pozvat; stanovte téma a cíl diskuse, termíny, ev. další pravidla. K agendě existuje zvláštní Nápověda.
  • Podosnova Novinky nebo diskusní vlákno Novinky. Mění-li se obsah vašeho kurzu, je vhodné soustředit informace o nových zdrojích, povinnostech atd. na jednom místě. Očekáváte-li změn relativně málo, pište důležité informace do podosnovy, které nastavíte, že má být studentům implicitně rozbalená po celé trvání kurzu. Krátká podosnova je pro čtenáře přehledná. Očekáváte-li změn mnoho, vyčleňte na ně diskusní vlákno, informujte studenty, že do něj nemají přispívat, ale mají jej pečlivě sledovat.
  • Složka Organizační pokyny ve Studijních materiálech. Komunikujete-li prostřednictvím rozsáhlejších souborů či dopisů s pokyny, ukládejte je do připravené složky, odkaz na ni zaveďte do osnovy a doporučte studentům ji pravidelně sledovat. Ve složce Organizační pokyny naleznete také složku Hromadné dopisy. Automaticky se do ní ukládají hromadné e-maily, které byly v rámci předmětu odeslány studentům.

 • 3.Diskuse studentů mezi sebou
  U distančních kurzů se může jednat o silný motivační prvek - pocit učícího se společenství. Požádejte studenty ať si navzájem radí, nechte je prostřednictvím fóra vytvořit si skupinky pro projektový úkol ve skupině, zašlete do fóra pro zábavu a poučení zajímavý odkaz v Internetu a povzbuďte studenty k témuž. Zkušenost: není zaručeno, že vaše aktivita bude "úspěšná", záleží to na míře společenskosti vašich studentů.

 • 4.Experimentální využití diskuse
  Diskusní vlákno lze využít jako didaktickou platformu pro prohlubování znalostí. Předpokladem je relativně malý počet účastníků, nebo rozdělení účastníků do seminárních skupin (vlákna pro jednotlivé skupiny). Příklady režimů:
  • Každý týden v určitou dobu zformulujte ve vláknu problémovou úlohu. Prvních několik kvalitních řešení odměňte. Odměňte také kvalitní kritiku cizího řešení.
  • Každý student nechť má za úkol zformulovat ve svém vláknu tezi (např. studenti učitelství - vymyslet dobrý chemický pokus pro 8. třídu ZŠ), ostatní studenti mají za úkol řešení ohodnotit/provést kritiku, kvalitní kritiku taktéž obodujte.
  Tyto aktivity lze provádět také pomocí Odevzdáváren. Diskusní vlákna se pro ně hodí zejména v případě, kdy máte dobré zkušenosti s rozvíjením diskuse (účastníci mohou reagovat vícekrát atd.), hodnocení celé aktivity ale může být méně přehledné - nutno ručně.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jabokis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.