Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
  • Doc. ThDr. Ivan Odilo Štampach narozen 18. února 1946 narozen v Praze svobodný, bezdětný
Pracoviště
  • Externí působení: Univerzita Pardubuce, Fakulta filozofická Studentská 84 532 10 Pardubice telefon: 466 036 226 katedra religionistiky
Funkce na pracovišti
  • externí docent na katedře religionistiky
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 1996: habilitace na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (habilitační práce knižně pod názvem Náboženství v dialogu); 1994: titul doktor teologie na Papežské teologické fakultě v Poznani, disertační práce česky knižně: Život, Duch a všechno. Duchovní směry nového věku; 1992: titul licenciát teologie na Papežské teologické akademii v Krakově; 1983: ukončeno tajné studium teologie v římskokatolické církvi; 1970: dálkové studium filosofie a pedagogiky na Filosofické fakultě dnešní Masarykovy univerzity v Brně; předčasně ukončeno vzhledem k odsouzení v politickém procesu; 1967: dodatečně uznaný titul magistr; studium na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě se sídlem v Trnavě, učitelství pro II. stupeň základních škol
Přehled zaměstnání
  • 2000 - dosud: Fakulta filozofická Univerzita Pardubice, katedra religionistiky; 2000 - 2010 vedoucí katedry; tč. externě docent, 1990 - 1996: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; odborný asistent 1974 - 1989: v různých zaměstnáních mimo obor z politických důvodů 1970 - 1974: vězení na základě politického procesu 1968 - 1970: učitel na základních školách
Pedagogická činnost
  • Na pracovišti Univerzita Pardubice: předměty: Křesťanství 1 (bc studium); Současná religiozita 1, 2 (bc studium); Filosofie náboženství (bc studium); školitel četných bakalářských a displomových prací; školitel doktorského studia: jedno ukončené; dvě tč. v průběhu; členství ve zkušebních komisích státních závěrečných zkoušek bc. mgr. a doktorského studia: Fakulta filozofická Univerzity Pardubice, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy,
Univerzitní aktivity
  • Na Univerzitě Pardubice: vedoucí katedry religionistiky 2000 - 2010;
Mimouniverzitní aktivity
  • Člen expertního panelu Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace 2014 - 2015; Člen panelu pro teologii, filosofii a religionistiku Grantové agentury ČR (cca) 2009 - 2012; z toho jedno období místopředseda panelu a člen oborové rady humanitních oborů; člen hodnotící komise Findu rozvoje vysokých škol (cca) 2005 - 2011; člen Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů 1993 dosud, z toho cca 2000 - dosud předseda; místopředseda správní rady Nadace Světový étos - Centrum Prokopios tč. se sídlem v Praze; člen redakční rady Dingiru, religionistického časopisu o současné náboženské scéně

17. 11. 2019


Životopis: Doc. ThDr. Ivan Štampach (učo 4025), verze: čeština(1), změněno: 17. 11. 2019 19:45, I. Štampach