Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
  • Doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc., narozen 25. října v Praze, ženatý, 3 děti, 7 vnoučat
Současné zaměstnání
  • 2. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice U nemocnice 2 120 00 Praha 2
Profesní zaměření
  • lékař vysokoškolský učitel
Dosažené akademické kvalifikace
  • 1993: Docent vnitřního lékařství 1991: CSc. 1966: MUDr., 1. lékařská fakulta UK Praha
Předchozí zaměstnání
  • 1993 - : Docent na 1. lékařské fakultě UK v Praze 1966 - : Lékař na různých pracovištích interního zaměření
Vyučované předměty
  • Výuka vnitřního lékařství Doškolovací přednášky pro lékaře pneumology Předseda komise pro státní závěrečné zkoušky z vnitřního lékařství
Vědecká činnost
  • Výzkumné práce zejména v oblasti kardiopulmonálních vztahů a vyšetřovacích metod v pneumologii
Členství v organizacích, odborná činnost
  • Čestné členství České pneumoftizeologické společnosti Vedoucí redaktor časopisu Současná klinická praxe

21. 4. 2009


Životopis: Doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc. (učo 4015), verze: čeština(8), změněno: 21. 4. 2009 16:00, M. Ortová