Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Mgr. Marie Ortová

Základní údaje
 • Mgr. Marie Ortová, narozena 1963 v Praze, vdaná, 3 synové
Současné zaměstnání
 • 1995 - dosud učitel Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
  Salmovská 8, 120 00 Praha 2 - Nové Město
 • 2004 - 2021 zástupkyně ředitele pro studijní záležitosti
 • od 2021 vedoucí katedry speciální pedagogiky
Předchozí zaměstnání
 • 1981-1983 Internát Speciální školy pro nedoslýchavé v Praze, vychovatelka
Vzdělání
 • 1977-1981 gymnázium v Praze 2
 • 1983-1988 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor Pedagogika - Péče o nemocné (Mgr.)
 • 1998-2001 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, rozdílové studium oboru Speciální pedagogika
Další vzdělávání
 • 2002 Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I (80 hodin)
 • 2003 Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina II (80 hodin)
 • 2003 Tvorba webovské stránky - základy HTML (16 hodin) - Ústav výpočetní techniky UK
 • 2005 Úvod do supervize a řízení (24 hodin) - Remedium
 • 2005 Distanční forma vzdělávání a možnosti jejího využití v rámci vzdělávací činnosti VOŠ a SOŠ - NCDiV
 • 2005-2006 Odborná případová supervize (130 hodin) - Remedium
 • listopad 2009 - stáž ve školských a sociálních zařízeních v Berlíně (SRN) v rámci projektu Leonardo da Vinci
 • 2010 - 2011 Manažerské dovednosti pro manažery pomáhajících profesí (120 hodin + 20 hodin evaluace) - Remedium
 • květen 2011 Zertifikat Deutsch (B1) - Goethe-Institut Praha
 • listopad 2012 - stáž ve školských a sociálních zařízeních v Berlíně (SRN) v rámci projektu Leonardo da Vinci
 • květen 2013 Metoda instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina FIE-základní 1 (80 hodin)
 • září 2014 Metoda instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina FIE-základní 2 (40 hodin)
 • září - listopad 2016 Lektor pro společné vzdělávání (40 hodin)- Národní institut pro další vzdělávání
 • listopad 2017 stáž v zařízení Don Bosco Aschau am Inn Berufsbildungswerk, Německo (Erasmus+)
 • květen 2020 Matematika kognitivním způsobem 1 (16 hodin) - Cogito, Centrum kognitivní edukace o.s.
Další aktivity
 • 2002-2003 práce s metodou Instrumentálního obohacování v Jedličkově ústavu
 • 2004-2006 práce s metodou Instrumentálního obohacování v Azylovém domě pro matky s dětmi
 • 2007-dosud práce s metodou Instrumentálního obohacování na VOŠ Jabok
 • 2014-dosud práce s metodou Instrumentálního obohacování v přípravné třídě ZŠ Sázavská, Praha
 • 2001-2012 člen dozorčí rady Střediska pro zrakově postižené Diakonie ČCE
 • 2005-2016 člen Poradního odboru pro práci s dětmi při Synodní radě ČCE, od 2010 předsedkyně
 • od 2017 odborný garant kvalifikačního kurzu Studium pedagogiky (zaměření pro asistenty pedagoga), realizuje Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok
 • 1980-dosud práce s dětmi v rámci ČCE

19. 10. 2021


Mgr. Marie Ortová: Mgr. Marie Ortová (učo 4006), verze: čeština(1), změněno: 19. 10. 2021 18:42, M. Ortová