Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Mgr. Eva Klípová

Základní údaje
 • Mgr. Eva Klípová
  narozena 18.10.1954
Současné zaměstnání
 • 1993 – dosud Pomocné škola Rooseveltova (nyní Základní škola speciální)– ředitelka
 • 1996 – předsedkyně občanského sdružení Villa Vallila (poskytovatel sociálních služeb: chráněné bydlení a odlehčovací služby)
Vzdělání
 • 1975 – 1979 Pedagogická fakulta UK– speciální pedagogika
Další vzdělání
 • Rozšiřující 3 leté studium Waldorfské pedagogiky při PedF UK (absolvování 1995)
 • výcvik v oblasti sociálních služeb organizovaný JDC při institutu D. Galského, zaměřený na integraci osob s mentálním postižením (1992-1994)
 • Funkční studium školského managementu pro řídící pracovníky ve školství – 3 leté rozšiřující studium (absolvování v roce 2005)
Předchozí zaměstnání
 • 1984 – 1986 ZS Na Smetance – učitelka na 1.stupni
 • 1987 – 1992 Jedličkův ústav – mistr odborného výcviku, vedoucí výchovné komunity
Inspektor kvality sociálních služeb
 • úvodní školení hodnotitelů – v rámci auditu sociálních služeb v USP (projekt MPSV realizovaný NVF) r. 2000
 • školení hodnotitelů v Ceském Dubu r.2001
 • školení inspektorů ve Velké Británii r. 2001
 • školení inspektorů (doplnění studijní stáže v UK) r.2002
 • v roce 2005 zapsaná do Národního registru inspektorů kvality sociálních služeb
 • od roku 2003 – pravidelná inspekční činnost
Pedagogická a lektorská činnost
 • pravidelné přednáškové bloky psychopedie a somatopedie na VOŠ Jabok
 • supervize při zavádění standardů kvality sociálních služeb v neziskových organizacích i státní správě
 • lektor pro vzdělávání inspektorů a sociálních pracovníků (agentura QUIP, Agens, Diakonie)
 • školení asistentů pro práci ve školství (agentura Rytmus)

29. 4. 2009


Mgr. Eva Klípová: Mgr. Eva Klípová (učo 5895), verze: čeština(5), změněno: 29. 4. 2009 14:33, M. Ortová