Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Ing. Iveta Kaňková

Osobní údaje
 • nar. 9.8.1966
Zaměstnání
 • od 2006: VOŠ Jabok
 • od 1989: výuka němčiny na základě živnostenského oprávnění ve spolupráci s jazykovými školami EMINENC, Inter-Contact, James Cook Languages (firemní kurzy, skupinová i individuální výuka, kurzy pro veřejnost)
 • 1993-1995: Mimoškolní vzdělávání Praha 10 (lektorka jazykových kurzů)
 • 1989-1993: Obvodní kulturní dům Praha 10 (lektorka jazykových kurzů)
 • 1988-1989: Art Centrum (obchodní referentka)
Funkce na pracovišti
 • vedoucí katedry jazyků a mezinárodní spolupráce
 • učitelka německého jazyka
 • koordinátorka zahraničních praxí
 • manager projektu Erasmus+
Vzdělání
 • 1991-1998: Univerzita Karlova, fakulta filozofická, obor český jazyk a literatura - germanistika, studium nedokončeno
 • 1984-1988: Vysoká škola ekonomická, fakulta obchodní, obor Ekonomika zahraničního obchodu, titul Ing.
 • Další vzdělávání:
 • 2007: kurz "Využití nových metod na organizačních forem výuky na VOŠ Jabok"
 • 2008,2009,2012,2016: Deutschlehrertag
 • 2010: Berlin, hospitace v rámci programu Leonardo, projekt "Neue Methoden der Sozialarbeit unter Berücksichtigung der Jugendarbeit"
 • 2011: Metodicko-jazyková akademie SGUN, Hradec Králové
 • 2012: akredit. kurz Globální témata ve výuce angličtiny
 • 2012: trimestrální kurz německého jazyka C2, Goethe-Institut Praha
 • 2012: akredit. kurz Mit Sicherheit sprechen
 • 2013: akredit. kurz WIR SIND DABEI: Zprávy ve výuce němčiny
 • 2015: konference Moderní přístupy ve výuce jazyků
 • 2017: akredit. kurz Co nabízí web učiteli němčiny
 • 2018: kurz reminiscenčního divadla "Making Theatre From Memories", European Reminiscence Network, University of Greenwich, London
 • 2018: seminář Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ) „Companion Volume“ a nové deskriptory
 • 2019: konference Integration im bayerisch-tschechischen Grenzraum (Universität Bayreuth)
 • 2020: akredit. kurz Symbaloo a Padlet
Jazykové a pedagogické zkoušky
 • 1986: všeobecná státní jazyková zkouška z ruského jazyka
 • 1988: všeobecná státní jazyková zkouška z německého jazyka
 • 1997: státní zkouška z pedagogiky a psychologie pro učitele
 • 2006: First Certifikate in English
 • 2015: Doplňující didaktické studium německého jazyka (PedF UK)
Zahraniční zkušenosti
 • 1994-1995: semestrální stipendium na univerzitě v Kostnici (Konstanz), SRN
 • 2006-2007: Hamburg, vedení projektu Comenius s FSP II Hamburg-Altona "Naturfreundliche Spielbauten für Kinder in den Grossstädten Prag und Hamburg"
 • 2010: Berlin, konference "Qualitätsanforderungen und Qualitätsicherung internationaler Praktika und Hospitationen"
 • 2010: Berlin, hospitace v rámci programu Leonardo, projekt "Neue Methoden der Sozialarbeit unter Berücksichtigung der Jugendarbeit"
 • 2011, 2015: Benediktbeuern, hospitace v Aktionszentrum Benediktbeuern (SDB, práce s mládeží)
 • 2011, 2013, 2014: Nürnberg, Georg-Simon-Ohm Hochschule, Fakultät für Sozialwissenschaften (exkurze ve vzdělávacích a sociálních zařízeních, Dokumentační středisko NSDAP)
 • 2016: Weiden (hospitace v Diakonii, v centru pro pomoc uprchlíkům, v Kirchliche Fachakademie für Sozialarbeit)
 • 2018: Gramastetten (hospitace v domově pro seniory, v azylovém ubytovacím středisku,účast na veletrhu kompenzačních pomůcek)
 • 2018: studijní cesta Švýcarsko (hospitace v sociálně pedagogických zařízeních se zmařením na sociálně kulturní animaci)
 • 2019: Bayreuth, konference "Integration im bayerisch-tschechischen Grenzraum"
Funkce
 • od r. 2007 vedoucí katedry cizích jazyků a mezinárodní spolupráce na VOŠ Jabok
 • od r. 2016 předsedkyně Školské rady VOŠ Jabok
Členství
 • Spolek germanistů a učitelů němčiny (SGUN)

22. 2. 2021


Ing. Iveta Kaňková: Ing. Iveta Kaňková (učo 4084), verze: čeština(7), změněno: 22. 2. 2021 12:14, I. Kaňková