Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., M.A.

Pracoviště
 • Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
  Salmovská 8, Praha 2, 120 00
Vzdělání
 • 2010 - 2016: ETF UK Praha, doktorské studium teologie
  2001 - 2008: Anglia Ruskin University in Cambridge, magisterské studium teologie
  1997 - 2001: ETF UK Praha, bakalářské studium teologie
  1994 - 1999: FF UK Praha, magisterské studium sociální práce
Zaměstnání
 • 2009 – dosud: ETF UK, odborný asistent při Ekumenickém institutu (do 2016 externí vyučující), koordinátor bakalářského programu Teologie křesťanských tradic (od 2016)
  2003 - dosud: VOŠ Jabok, učitel, člen vedení
  2003 - 2004: Městské centrum sociálních služeb a prevence Praha, analytik
  1999 - 2003: Centrum pro výzkum stresu AČR, vědecký pracovník
Pedagogická činnost
 • 2003 - dosud: Výuka a vedení diplomových prací na VOŠ Jabok a ETF UK
  2006 – dosud: Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok, lektor v kurzech Pracovník v sociálních službách, Práce s vinou, odpuštěním a smířením, Etika pro sociální práci
  2007 – 2010: projekt Vzdělávání pracovníků sociální sféry CSSP, lektor v kurzu Etika v sociální práci
Účast v projektech
 • 2017- dosud: Teologická antropologie v ekumenické perspektivě. UNCE HUM/012, č. 204052 - juniorský člen řešitelského týmu.
  2013 - 2014: Hermeneutika zkušenosti a její využití v christologii a ekleziologii. GAUK – spoluautor a člen řešitelského týmu
  2010 – 2012: Inovace studijního programu pastorační a sociální práce ETF UK. Projekt ESF na ETF UK – spoluautor projektu a člen řešitelského týmu
  2010: Filozoficko-teologické vzdělání pro pomáhající profese: kurzy celoživotního vzdělávání. Rozvojový projekt MŠMT na ETF UK Praha – spoluautor a spoluřešitel
  2006 – 2008: Využití nových metod a organizačních forem výuky na VOŠ Jabok. Projekt ESF, VOŠ Jabok – spoluautor projektu a člen řešitelského týmu
  2006 – 2008: Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Projekt ESF na CSSP Praha – koordinátor za partnerskou organizaci
Akademické stáže
 • 2013-14: tři týdenní pobyty na KU Leuven
  2012: měsíční profesní a jazyková stáž na Katholischen Stiftungsfachhochschule München, Abteilung Benediktbeuern e.V.
  2010: měsíční profesní a jazyková stáž v Evangelischen Vereins zur Förderung der Initiativen gegen Arbeitslosigkeit Berlin-Steglitz e. V.
  2006: měsíční profesní a jazyková stáž na Katholischen Stiftungsfachhochschule München, Abteilung Benediktbeuern e.V.
  2001 - 2002: roční pobyt v Ridley Hall, Cambridge
Členství v odborných společnostech
 • Česká společnost pro katolickou teologii / European Society for Catholic Theology
  Societas Oecumenica
Publikační činnost
 • JANDEJSEK, Petr. Palestinská teologie osvobození. Dingir. 2023, roč. 26, č. 3, s. 89-91. ISSN 1212-1371. info
 • JANDEJSEK, Petr. With the Coronavirus Pandemic at the Crossroads: Reflections of Czech Students. In Jan Niklas Collet et al. Doing Climate Justice: Theological Explorations. Paderborn: Brill, Schoeningh, 2022, s. 159-174. info
 • JANDEJSEK, Petr. The Divine Character of Human Rights and Duties: A Theological Enquiry in the Context of the Border Regions in the Czech Republic. AUC Theologica. 2022, roč. 12, č. 2, s. 103-120. ISSN 1804-5588. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363398.2023.7. info
 • JANDEJSEK, Petr, Ondřej FISCHER a Martin VAŇÁČ. Studies of Theology as a Path to Dialogue. In Daniel Munteanu. Ökumene ist keine Häresie. Theologische Beiträge zu einer ökumenischen Kultur. Paderborn: BRILL. Ferdinand Schöningh, 2021, s. 352-365. ISBN 978-3-506-76018-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.30965/9783657760183_026. URL info
 • JANDEJSEK, Petr. Člověk a polis. In Ivana Noble a Zdenko Širka. Teologická antropologie ekumenicky. Praha: Karolinum, 2021, s. 250-267. ISBN 978-80-246-4779-1. info
 • JANDEJSEK, Petr. Marxistické inspirace teologie osvobození. Křesťanská revue [Oikumené-Akademická YMCA]. Praha: Oikumené-Akademická YMCA, 2021, roč. 88, č. 2, s. 3-7. ISSN 0023-4613. info
 • JANDEJSEK, Petr. Smířeni ve svobodě. Praha: Oikumené-Akademická YMCA, 2020. info
 • JANDEJSEK, Petr. Places of Hope in Social Work and Theology. In Miloš Lichner. Hope Where does our Hope lie? International Congress of the European Society for Catholic Theology (August 2019 - Bratislava, Slovakia). Zürich: LIT Verlag, 2020, s. 607-614. ISBN 978-3-643-91330-2. info
 • JANDEJSEK, Petr a Tim NOBLE. Personal and Common Good – Personal and Common Evil. Liberation Theology Perspectives. European Journal for Philosophy of Religion. 2020, roč. 12, č. 4, s. 45-62, 17 s. ISSN 1689-8311. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.24204/ejpr.v12i4.3527. URL info
 • JANDEJSEK, Petr. Přístupy k člověku v myšlení Jorge Maria Bergoglia, papeže Františka. 2019. info
 • JANDEJSEK, Petr. Ukřižovaný lid: Příspěvek salvadorské teologie k theologia crucis. 2019. info
 • JANDEJSEK, Petr. Holiness and martyrdom: Ignacio Ellacuría and the interpretation of his life and death by Jon Sobrino. Communio viatorum : a theological journal. Prague: Protestant Theological Faculty of Charles University, 2019, LXI, č. 1, s. 88-98. ISSN 0010-3713. info
 • JANDEJSEK, Petr. Narratives of Coversion and Martyrdom in the Theology of Jon Sobrino. In Judith Gruber, Sebastian Pittl, Stefan Silber, Christian Tauchner. Identitäre Verschuchungen. Identitätsverhandlungen zwischen Emanzipation und Herrschaft. Meinz: Verlag-Meinz, 2019, s. 347-356. info
 • JANDEJSEK, Petr. Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2019, 228 s. Teologie. ISBN 978-80-246-4257-4. info
 • JANDEJSEK, Petr. O chudobě nad textem papeže Františka. Praha: Oikumené-Akademická YMCA, 2019. info
 • JANDEJSEK, Petr. Diskusní příspěvek k článku Karla Šimra „Co kdy jedny potká zlého, želí všichni jako svého: ‚Vzájemná participace‘ v kontextu teologie diakonie“. Studie a texty Evangelické teologické fakulty. Evangelická teologická fakulta, 2019, roč. 32, 1-2, s. 79-82. ISSN 1805-2762. info
 • FISCHER, Ondřej, Petr JANDEJSEK, Ladislav HERYÁN a Zdenko ŠIRKA. Aspekty spirituality v příkladech teologicko-filosofického vzdělávání pro sociální práci. Fórum sociální práce. 2018, č. 2, s. 9-24. ISSN 2336-6664. info
 • JANDEJSEK, Petr. Misie v kontextuálních teologiích Jacquese Dupuise a Jona Sobrina. In Kolektiv autorů. Teologie: duchovní a ekleziální východiska a rozvinutí. Velehradské dialogy II. 1. vyd. Olomouc: Refugium, 2017, s. 186-201. ISBN 978-80-7412-281-1. info
 • JANDEJSEK, Petr. "A Ježíš prospíval v moudrosti": Rozprava o pneumatologické christologii. In ŠIRKA, Z. Š. Domov jako most. Festschschrift k padesátinám prof. Ivany Noble. Jihlava: Mlýn pro ETF UK, 2016, s. 37-52. Studie a texty Evangelické teologické fakulty 27 (2016). ISBN 978-80-86498-59-1. info
 • ŠIRKA, Zdenko, Petr JANDEJSEK a Cristian PANAITESCU. Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici. Praha: Evangelická teologická fakulta, 2014. info
 • JANDEJSEK, Petr. Diskuse o zkušenosti v současné římskokatolické teologii: jezuité Dupuis, Haight a Sobrino. In ŠIRKA, Z. – JANDEJSEK, P. – PANAITESCU, C. Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici. Praha: Evangelická teologická fakulta, 2014, s. 149-166, 223 s. ISBN 978-80-260-7183-9. info
 • JANDEJSEK, Petr. Encountering the tradition of liberation theology. The case of Jon Sobrino. In HODOSSY-TAKÁCS, E. – KOFFEMAN, L. J. Pivotal Turns. Transforming Traditions in Times of Transition. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2014, s. 119 – 130. ISBN 978-3-374-03871-8. info
 • JANDEJSEK, Petr. Beyond the Unifying Language of Salvation that Divides: Jacques Dupuis on the Encountering of the Religious Other. In PIERCE, A. – SCHUEGRAF, O. Dialogue inside-out: Ecumenism Encounters the Religions. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2014, s. 269 – 278. ISBN 978-3-374-03920-3. info
 • JANDEJSEK, Petr. Nerovnost kořenem zla. Chudí a chudoba z pohledu teologie osvobození. Dingir. 2014, č. 1, s. 12 – 13. ISSN 1212-1371. info
 • JANDEJSEK, Petr. Tim Noble, The Poor in Liberation Theology. Pathway to God or Ideological Construct (recenze). 2014. info
 • JANDEJSEK, Petr. Symbolic Mediation in the Christology of Roger Haight. Acta theologica et religionistica. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 9-17. ISSN 1338-7251. URL info
 • JANDEJSEK, Petr. Teologie a sociální práce: společně na cestě. Praha: ETF UK, 2013, s. 39 – 47, 8 s. ISBN 978-80-904681-1-5. URL info
 • SVOBODOVÁ, Zuzana, Michael MARTINEK, René MILFAIT a Petr JANDEJSEK. Důstojně a radostně: Příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání. Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. ISBN 978-80-86057-75-0. info
 • JANDEJSEK, Petr. Vztah univerzality a partikularity v christologii Jona Sobrina. In Biela, Schön, Badura. Jednota v mnohosti. Zborník z Teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2012, s. 329-342, 422 s. ISBN 978-80-88827-43-6. info
 • JANDEJSEK, Petr. O odpuštění, vzpomínání a milosti:příspěvek ke spiritualitě smíření. Studie a texty Evangelické teologické fakulty. Evangelická teologická fakulta, 2012, roč. 20, č. 1, s. 51-62. ISSN 1805-2762. info
 • JANDEJSEK, Petr. A God Who Enrols Himself Among the Poor: Assignment for the Church Today. Communio viatorum : a theological journal. Prague: Protestant Theological Faculty of Charles University, 2011, č. 3, s. 63-75. ISSN 0010-3713. info
 • FISCHER, Ondřej a Petr JANDEJSEK. Teologicko-filosofické vzdělávání jako cesta ke spojení teorie a praxe v sociální práci. Sociální práce/Socialna praca. 2010, č. 4, s. 124-132. info
 • BAUEROVÁ, Kateřina, Petr JANDEJSEK a Ivana NOBLE. Hledání Ježíšovy tváře. Christologická čítanka. 1. vyd. Praha: Jabok, 2008, 160 s. ISBN 978-80-904137-5-7. info
 • JANDEJSEK, Petr a Zdeňka HEŘMÁNKOVÁ. Etika z pohledu lidských práv. In FISCHER, Ondřej - MILFAIT, R. Etika pro sociální práci. 1. vyd. Praha: Jabok, 2008, s. 95-113, 223 s. ISBN 978-80-904137-3-3. info

14. 3. 2022


Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., M.A.: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. (učo 4026), verze: čeština(3), změněno: 14. 3. 2022 13:54, P. Jandejsek