Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. narozen 6. 8. 1956
Přehled zaměstnání
 • 2022 - dosud - Jabok, Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, učitel (část. úvazek)
  2014–2022 - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, ředitel školy
  2014-2020 - Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, odborný asistent (část. uvazek)
  1995-2014 – Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, vedoucí Katedry praktické teologie; organizační, badatelská a pedagogická činnost
  2007-dosud – o.s. PSIN, terapeut Integrované psychoterapie
  2004-2014 - Českobudějovická diecéze, výpomocný duchovní
  1990-1992 – nakladatelství Zvon (později nakladatelství Portál), Praha, šéfredaktor časopisu Anno Domini; organizační a redaktorská práce v časopise pro mládež
  1980-1990 – n.p. Armabeton, Praha, stavební podnik, referent vývoje
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002-2007 psychoterapeutický výcvik v Integrované psychoterapii (organizovaný o.s. INCIP) zakončený kvalifikací terapeut
  1998–2002 – postgraduální doktorský studijní program Pastorální teologie na CMTF Palackého univerzity v Olomouci, zakončeno titulem Th.D.
  1993–1995 řádný posluchač Philosophisch-Theologischen Hochschule der Salesianer Don Boscos Benediktbeuern v rámci čtyřsemestrového nástavbového licenciátního studia v oboru praktická teologie
  Současně od 1. 11. 1994 hostující student Hochschule für Philosophie München, Philosophische fakultät S. J. Zakončeno titulem Lic. Theol., nostrifikováno MŠMT jako Dr.
  1992-1993 – nástavbové studium pastorace mládeže "Einführung in die Jugendpastoral" organizované Jugendpastoralinstitut Don Bosco, Benediktbeuern. V rámci kurzu studium na Katholische Stiftungsfachhochschule für Sozialwesen München, Abteilung Benediktbeuern a PhilosophiscTheologischen Hochschule der Salesianer Don Boscos; na obou školách jako hostující posluchač
  1980-1989 – Filosofické a teologické studium organizované neveřejně Salesiánskou provincií Praha
  1975-1980 – České vysoké učení technické, Fakulta stavební, obor pozemní stavby
  1971-1975 – Gymnázium Přípotoční 1337, Praha 10
  1962-1971 – Základní devítiletá škola, Praha 10
Aktuální členství v organizacích a orgánech
 • Asociace vzdělavatelů v sociální práci - čestný člen
 • Časopis Universum - člen redakční rady
 • Česká společnost pro katolickou teologii - člen
 • Naděje, z.s. - člen etické komise
 • Salesiánská asociace Dona Boska, z.s. - člen předsednictva
 • Psychoterapeitický institut, z.s. - člen výboru

25. 5. 2023


Životopis: Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. (učo 6834), verze: čeština(1), změněno: 25. 5. 2023 11:08, A. Křišťan