Ing. Ondřej Fischer, Ph.D.

Osobní údaje
Zaměstnavatel
Jazyky
Vzdělání
Zaměstnání a odborná praxe
Přehled publikační činnosti
Členství v komisích a odborných společnostech
Konference, semináře
Vyžádané posudky do odborných časopisů.

1. 7. 2020