Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Profesní životopis

Osobní údaje
 • Michal Pařízek
  narozen v roce 1979, původem z Dobrušky, nyní z Prahy
  manžel a otec
  ORCID ID: 0000-0001-6959-8416
Současné pracoviště
 • Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
  Salmovská 8
  120 00 Praha 2
  Katedra pedagogiky a psychologie (vedoucí katedry)
 • Vyučované předměty: Sociální pedagogika, Zážitková pedagogika, Volnočasová pedagogika, Metody pohybových a herních aktivit, Metody práce s pohybem a tělesností, Kurz plavání, Seznamovací kurz, Lyžařský kurz, The World Around Us - Understanding the Context, Current Social Issues from the Global Perspective, Zkušenostně reflektivní přístupy v pedagogice
Vzdělání
 • 2023 - současnost Výcvik "Supervize v sociální práci" ASVSP 380 hodin
 • 2014 - 2022 Pedagogická fakulta MU v Brně
  Doktorské kombinované studium Pedagogiky se zaměřením na Sociální pedagogiku
  Výzkumné téma: Celostní vzdělávání sociálních pedagogů na terciární úrovni
  https://is.muni.cz/th/sjuv2/Celostni_vzdelavani_socialnich_pedagogu_na_terciarni_urovni_-_Michal_Parizek.pdf
 • 2002 – 2008 Evangelická teologická fakulta UK v Praze - Institut ekumenických studií
  Bakalářský obor Teologie křesťanských tradic
  Bakalářská práce na téma: Tělo a tělesnost u Oliviera Clémenta, Louis-Marie Chauveta a Jürgena Moltmanna
  https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/16719/130093957.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • 1999 – 2005 Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze
  Magisterský obor Učitelství pro SŠ, obor Tělesná výchova – Anglický jazyk (na PedF UK)
  Diplomová práce na téma: Sport a prožitek skrze sport ve vztahu ke křesťanství
  https://knihovna.jabok.cuni.cz/eg/opac/record/12304?locg=102;detail_record_view=0;facet=author%7Cpersonal%5BPa%C5%99%C3%ADzek%2C%20Michal%5D;query=author%3AMichal%20Pa%C5%99%C3%ADzek
 • 1998 – 1999 Midkent College, Maidstone, Anglie
  Studium anglického jazyka zakončené zkouškou Cambridge Proficiency (CPE)
 • 1997 – 1998 Falkirk College, Stirling Centre, Stirling, Skotsko (nyní Forth Valley College)
  Studium anglického jazyka zakončené zkouškami Cambridge First Certificate (FCE) a Scottish Qualification Authority SQA – ESOL 3
 • 1993 – 1997 Střední průmyslová škola elektrotechnická v Dobrušce
  obor Automatizace (Maturita v červnu 1997)
Přednáškové a studijní pobyty
 • Kratší pobyty spojené s přednáškou či vedením workshopu:
 • 2022 University of Applied Sciences Neubrandenburg (Německo)
 • 2022, 2021, 2019, 2017, 2015 VIVES University of Applied Sciences, Kortrijk, Belgie
 • 2014 Complutense University, Madrid, Španělsko
 • 2013 Thomas More University of Applied Sciences, Antverpy, Belgie
 • 2012 Artevelde University of Applied Sciences, Gent, Belgie

 • Kratší studijní pobyty:
 • 2023 Kurz v rámci Erasmus+ "Talking to People (C1, C2) A Language and Culture course for Teachers" (40 hodin), Dublin, Irsko
 • 2018 Studijní cesta do Švýcarska (Lucern, Curych, Biel/Bienne) v rámci projektu "Škola jako místo, kde se vzdělává i žije" - zaměřeno na práci s mladými lidmi a místními komunitami metodou sociálně kulturní animace
 • 2015 Spiritualita - Zážitková vědecká škola 2015, organizováno FTK UP (projekt VIPPA2)
 • 2012 Grangemockler Camphill, Irsko - Projekt "Metody sociální práce s multiproblémovými rodinami"
 • 2011 Sofie, Bulharsko - "Global Education in non-formal youth work"
 • 2011 Benediktbeuern, Německo - Projekt "Využití zážitkové pedagogiky v sociální práci"
 • 2010 Berlín, Německo - Projekt "Metody sociální práce s mládeží ohroženou sociálním vyloučením"
 • 2006 Durham, Anglie - "Living Theology"
 • 2002 Londýn + Oxford, Anglie - University of Surrey, Roehampton a Oxford University (St Stephen's House) v rámci International Youth Trust of Saint Pierre de Thaon (za KAJL, PedF UK)
Vzdělávání v kurzech a seminářích
 • 2024 Hrdina všedního dne - Sebezkušenostní vzdělávací program (Kancelář prezidenta republiky, ČRDM, PŠL, Nadace Pangea)
 • 2023 Talking to People (C1,C2) - A Language and Culture Course for Teachers, Erasmus+, Dublin, Ireland (English Matters)
 • 2022 Jazykový kurz (NJ) pro pedagogické pracovníky (Spěváček)
 • 2021 MOOC - LEARNx: Deep Learning through Transformative Pedagogy (edX - The University of Queensland - UQx & microsoftedu)
 • 2020 MOOC - Social Pedagogy Across Europe (Coursera - Universitat Autònoma de Barcelona)
 • 2020 MOOC - The Science of Well-Being (Coursera - Yale University)
 • 2019 Formativní hodnocení + Formative Assessment (IVOV)
 • 2018 Principy nezraňující komunikace ve škole (Varianty)
 • 2016 Svět v otázkách: Globální rozvojové vzdělávání prostřednictvím Filosofie pro děti a Velké otázky o světě prostřednictvím Filosofie pro děti 2 (Varianty)
 • 2016 Cílená zpětná vazba aneb Jak pracovat se zážitkem ve skupině (Varianty)
 • 2014 Rekvalifikační kurz Metoda zážitkové pedagogiky (Prázdninová škola Lipnice, akreditováno MŠMT)
 • 2010 MEKKA - metodický kurz zážitkové pedagogiky (Prázdninová škola Lipnice)
Publikační a přednášková činnost
 • 2023 Kapitola v elektronické učebnici: PAŘÍZEK, Michal. Jak učit sebe, pracovat se sebou a na sobě. In: NĚMEC, Jiří; KAPLÁNEK, Michal; JIRÁSEK, Ivo; KOŠATKOVÁ, Markéta et al., Pedagogika volného času. Brno: MUNI ELPORTAL, 2023, s. 116 - 130. ISBN 978-80-280-0461-3. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps23/pvc/web/pages/03_05_prace_se_sebou.html.
 • 2023 Kapitola v publikaci projektu SoFarTEAM: Pařízek, Michal. Youth. In: HARTH, Michael and ESSICH, Lisa (eds.), Social work in farming : teaching material about client groups and their involvement in social farming (SoFarTEAM). 2023. p.199–221. Intellectual Output 2. https://doi.org/10.18174/637109
 • 2023 Publikace projektu SoFarTEAM: Elings M., Hudcová E., Essich L., Harth M., Harrems-Wilders D., Kovacova L., Moroney A., Moudrý J., Pařízek M., Schneider C., Smyth B., Urban D. (2023). Social Work in Farming: Social farming environment as a means of guiding and supporting people from specific target groups. Erasmus+ SoFarTEAM project, Intellectual Output 1. https://doi.org/10.18174/629225
 • 2023 Social Farming and its potential for innovation - vyžádaný online příspěvek na konferenci Artificial intelligence, innovation and sustainability (ICAIIS - 2023), Don Bosco College, TC Palya, Bangalore, Indie
 • 2022 What is not trembling is not solid - workshop byl součástí Global Engagement Week na VIVES University of Applied Sciences v Kortrijku, Belgie (v rámci Erasmus+)
 • 2022 Za jakých podmínek lze zážitkovou pedagogiku považovat za přístup, který je v souladu s principy celostní výchovy a vzdělávání? - příspěvek na konferenci Zážitková pedagogika v edukačních a společenských souvislostech, Palestra VŠ TVS, Praha
 • 2022 Má Kámen duši? - příspěvek na konferenci Amaltheia - Výchova přírodou, FTK UPOL
 • 2021 PAŘÍZEK, Michal. Principles of holistic education applied to the Teacher Education Model for the 21st Century in Singapore. Sociální pedagogika / Social Education. 2021, 9(2), 9-22. ISSN 18058825. Dostupné z: doi:10.7441/soced.2021.09.02.01
 • 2019 Martin Buber & Holistic Education in Relation to Wellbeing (SDG 3) - přednáška a Setting the right goals in everyday routine of a social worker/social pedagogue - workshop
  Předneseno k zastřešujícímu tématu Sustainable Development Goals v průběhu International and Intercultural Week na VIVES University of Applied Sciences v Kortrijku, Belgie - staff mobility, Erasmus+
 • 2019 SoFarEDU - základní informace o projektu
  Předneseno na: Malá konference o využití zahrady v terapeutickém kontextu (Jabok)
 • 2018 Holistic Approaches towards Physical Movement and Sport Education
  Předneseno na 7th Czech Philosophy of Sport Conference v Olomouci (FTK UP)
 • 2018 Principy celostního vzdělávání v procesu odborné i osobnostní přípravy pedagogů volného času
  Předneseno na konferenci ČPdS v Opavě - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství
 • 2017 Being a Good Steward (přednáška) a The World, Our Responsibility (návazný workshop, založený na principech zážitkové pedagogiky)
  Předneseno k zastřešujícímu tématu Human Rights v průběhu International-Intercultural Week na VIVES University College v Kortijku, Belgie
 • 2016 Experience and Holistic Education
  Předneseno na 5th Czech Philosophy of Sport Conference v Olomouci (FTK UP)
 • 2016 Výkon a-nebo radost z pohybu?
  Předneseno na 12. konferenci o výchově a volném čase se zaměřením na zájmové činnosti v Českých Budějovicích (organizace: PdF JU, ČPdS, AVPVČ)
 • 2016 Holistic Education - A Gateway to Full and Responsible Citizenship?
  Předneseno k zastřešujícímu tématu Migration v průběhu International-Intercultural Week na VIVES University of Applied Sciences v Kortijku, Belgie
 • 2016 Vybrané aspekty celostního vzdělávání ve světě - Podněty pro vzdělávání a osobnostní růst pedagogů v České republice
  Předneseno na konferenci ČPdS v Ostravě - Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
 • 2015 Možnosti přesahů a setkání s nevyslovitelným na adaptačních kurzech
  Předneseno na 11. konferenci AVPVČ O výchově a volném čase v Hradci Králové
 • 2014 English for Social Services
  Učebnice anglického jazyka především pro potřeby studentů VOŠ Jabok a ETF UK, ISBN 978-80-904681-2-2
  člen editorského týmu
 • 2013 Význam prožívání vlastního těla při utváření identity mladých lidí
  Publikováno: Teologie a sociální práce - dvacet let dialogu (ISBN:978-80-904681-1-5)
 • 2010 Tělo jako symbol dneška
  Publikováno ve sborníku z konference (ISBN: 78-80-7290-428-0) Symbol ve výchově, umění a sportu (na PedF UK)
 • 2007 Hodnoty ve sportu (Olympijské, filosofické, křesťanské nebo konzumní?)
  Publikováno ve sborníku z konference (ISBN 80-7290-272-5) Hodnoty ve výchově, umění a sportu (na PedF UK)
 • 2005 Křesťanské denominace a sport
  Předneseno v rámci mezinárodní konference Mladí evropané ve vědě (na FTVS UK, publikováno ve sborníku z konference ISBN 80-86317-41-2)
 • 2005 Křesťanství a prožitek ve sportu
  Předneseno v rámci mezinárodní konference Prožitek a dobrodružství prožívání (na FTVS UK)
Zapojení v projektech
 • SoFarTEAM - Social Work in Farming – Teaching material about client groups and their involvement in social farming - ERASMUS+
 • Inovace VOV - tvorba kurzů v Moodle
  Sociální pedagogika III
  Metody práce s pohybem a tělesností
 • Inovace VOV - tvorba MOOC
  Zážitková pedagogika - po registraci do Moodle Jabok (zdarma) dostupné zde: https://moodle.jabok.cuni.cz/course/view.php?id=183
  Metody herních a pohybových aktivit - po registraci do Moodle Jabok (zdarma) dostupné zde: https://moodle.jabok.cuni.cz/course/view.php?id=184
 • SoFarEDU - Social Farming in Higher Education https://sofaredu.eu/
  Aktivní participace v mezinárodním projektu - ERASMUS+ grantový program Evropské Unie, grant no. 2017-1-DE01-KA203-003583
  Společně s E. Hudcovou editor "Pedagogical Guide" - dostupné zde:https://sofaredu.eu/wp-content/uploads/2020/02/Pedagogical-guide-1.pdf
  Společně s R. Evans, M. Nobelmann, C. Schneider a S. Wagner "Online Guide" Tips and tricks for teaching social farming online - dostupné zde: https://sofaredu.eu/wp-content/uploads/2020/08/Tips-and-tricks-for-teaching-social-farming-online.pdf
Členství v (akademických) organizacích
 • Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času
  Od 1.1.2016 člen výkonného výboru
 • Česká pedagogická společnost
  člen sekce zaměřené na pedagogiku volného času
 • Člen redakční rady časopisu Gymnasion - https://gymnasion.org/
Licence a další aktivity
 • Instruktor lyžování
 • Instruktor snowboardingu
 • Dobrovolník v organizaci Statek Vlčkovice o.p.s. a dříve i Bodaj o.s.

11. 3. 2024


Profesní životopis: Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D. (učo 4050), verze: čeština(8), změněno: 11. 3. 2024 15:02, M. Pařízek