Počet výsledků: 10

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Obor/plán
JABOK - Sociální práce: Pastorační a sociální práce
zahrnout jen obhájené práce

Bruncová, Karolína

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2009

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce

Goliášová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2018

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Povědomí žáků základní školy o práci OSPOD

Höferová, Marie

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2018

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Sionismus a vznik Izraele

Křížek, Josef

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2010

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce

Kuchařová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2018

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Povědomí a zkušenost klientů Nízkoprahového klubu Vrtule s kyberšikanou

Nawazi Nilab, Najeeba

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2018

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Obchodování s dětmi

Proboštová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2018

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Pes jako reminiscenční stimul

Štochl, Karel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2018

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Biblické pojetí svobody a jeho význam pro formaci sociálního a pastoračního pracovníka

Vetterová, Alice

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2011

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce

Vondra, Radek

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2010

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce