Počet výsledků: 228

Výsledky se týkají zvoleného oboru JABOK Sociální pedagogika a teologie (vyšší odborné denní)
Fakulta
Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Obor/plán
JABOK - Sociální práce a sociální pedagogika: Sociální pedagogika a teologie
zahrnout jen obhájené práce

Adámková, Marie

(udělen titul DiS.)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2010

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Etická výchova ve školách

Albrechtová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2013

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Specifika pěstounské péče dětí z etnických menšin

Balcarová, Kateřina

(udělen titul DiS.)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2010

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Kontaktní a poradenské místo pro drogově závislé v Uničově

Baudišová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2018

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Možnosti zlepšení komunikace s romskou mládeží v NZDM

Bednářová, Jana

(udělen titul DiS.)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2014

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Adaptace seniorů na domov pro seniory

Belánská, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2013

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Čtení beletrie rozvíjí empatii (důležitou vlastnost sociálních pracovníků)

Bendová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2016

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Povědomí občanů ČR o azylové politice v ČR a jejich postoj k uprchlíkům

Beťáková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2010

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Muzikoterapie s dětmi s onemocněním dýchacích cest

Bigasova, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2014

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Přátelství a přátelský přístup v NZDM Pacific

Bláhová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2015

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Teologicko-etické aspekty transplantace lidských orgánů

Bláhová, Veronika

(udělen titul DiS.)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2012

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Dostupná paliativní péče jako odpověď na argumenty zastánců eutanázie

Blažek, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2015

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Psychosociální následky týraných dětí a úloha OSPODu při jejich zvládání

Bolechová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2016

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Přínosy a rizika případové konference. Názory účastníků případové konference na její přínosy a rizika pro dítě a jeho rodinu

Borseníková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2018

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Význam aktivizačních činností v domovech pro seniory

Botková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2016

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Dobrovolnictví v nemocnici jako možnost duchovní podpory pacientů

Botková, Petra

(udělen titul DiS.)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2012

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Vzdělávání a pracovní uplatnění lidí se zrakovým postižením dříve a dnes

Boudníková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2015

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Pěstounská péče na přechodnou dobu

Bozděková, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2021

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Inkluze jako jeden z cílů rané péče v rodině s dítětem se sluchovým postižením

Bradáčová, Magdaléna

(obhajoba byla úspěšná)

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2016

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie
Absolventská práce: Komunikace a agrese u lidí s poruchou autistického spektra

Bruncová, Karolína

Vyšší odborné studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2008

Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie