Informační systém JABOK
SVOBODOVÁ, Zuzana. K odrazu české filosofie výchovy ve světě. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2012, IX/2012, 3-4. ISSN 1214-8725.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K odrazu české filosofie výchovy ve světě
Název česky K odrazu české filosofie výchovy ve světě
Název anglicky The resonance of Czech Philosophy of Education in the World
Autoři SVOBODOVÁ, Zuzana.
Vydání PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha, Univerzita Karlova, PedF, 2012, 1214-8725.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Klíčová slova česky výchova, zdroje výchovy, smysl výchovy, Komenský a výchova, Jan Patočka a výchova, výzkum Komenského děl ve 20. století, zastoupení Komenského děl v teoriích výchovy
Klíčová slova anglicky education, training, sources of education, the meaning of education, Comenius and education, Jan Patočka and education, researches on Comenius in the 20th century, representation of Comenius’ work in the theory of education and training
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104. Změněno: 3. 12. 2013 14:59.
Anotace
Příspěvek vychází zejména z díla Jana Patočky, včetně nově vydané korespondence Jana Patočky s komeniology působícími u nás, ale především v zahraničí. Cílem příspěvku je ukázat vliv Komenského filosofie výchovy, dále pak představit, jaké obrazy o výchově povstávají z Komenského díla, jak jsou recipovány v další teorii výchovy a zvláštní pozornost se zaměřuje na otázku, které impulzy z Komenského pojetí výchovy byly podstatné pro Jana Patočku, například důraz na výchovu k otevřenosti v pravdě a na lidskost jako cíl výchovy.
Anotace česky
Příspěvek vychází zejména z díla Jana Patočky, včetně nově vydané korespondence Jana Patočky s komeniology působícími u nás, ale především v zahraničí. Cílem příspěvku je ukázat vliv Komenského filosofie výchovy, dále pak představit, jaké obrazy o výchově povstávají z Komenského díla, jak jsou recipovány v další teorii výchovy a zvláštní pozornost se zaměřuje na otázku, které impulzy z Komenského pojetí výchovy byly podstatné pro Jana Patočku, například důraz na výchovu k otevřenosti v pravdě a na lidskost jako cíl výchovy.
Anotace anglicky
To the Reflection of Czech Philosophy of Education in the World. (Article) – The paper deals with both Comenius’ writings and researches and recently released Jan Patočka’s correspondence with other domestic and mainly foreign researchers on Comenius. The aim of this presentation is to demonstrate the impact of Comenius’ philosophy of education and its roots and developments, what thoughts on education are included in Comenius’ works, and how they are reflected in the theory of education. Special attention will be devoted to the question: what features of Comenius’ understanding of education were essential for Jan Patočka and why they were important?
Zobrazeno: 23. 3. 2023 15:14