Informační systém JABOK
SVOBODOVÁ, Zuzana. Čas: Lidská otázka po původu a smyslu. Online. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2013, X/2013, č. 1, 25 s. ISSN 1214-8725. [citováno 2024-04-23]
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Čas: Lidská otázka po původu a smyslu
Název česky Čas: Lidská otázka po původu a smyslu
Název anglicky Time: Human Question about the Origin and Meaning
Autoři SVOBODOVÁ, Zuzana
Vydání PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha, Univerzita Karlova, PedF, 2013, 1214-8725.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Klíčová slova česky čas, čas a bytí, čas jako fenomén, poslání, příhodná doba, smysl, trvání
Klíčová slova anglicky time, time and existence, time as phenomenon, purpose, favorable time, meaning, duration
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104. Změněno: 3. 12. 2013 14:47.
Anotace
Autorka v textu nabízí přehled podstatných myšlenek, které se vynořily ve filosofickém tázání po čase. Jsou nastíněny proměny a přínosy tohoto tázání a ukázána souvislost s vnímáním podstaty lidské existence, s hledáním lidského údělu, původu i smyslu, se vztahem člověka k sobě samému, k druhému člověku a ke světu jako celku.
Anotace česky
Autorka v textu nabízí přehled podstatných myšlenek, které se vynořily ve filosofickém tázání po čase. Jsou nastíněny proměny a přínosy tohoto tázání a ukázána souvislost s vnímáním podstaty lidské existence, s hledáním lidského údělu, původu i smyslu, se vztahem člověka k sobě samému, k druhému člověku a ke světu jako celku.
Anotace anglicky
Time: Human Question about the Origin and Meaning. (Article) – In her text, Zuzana Svobodová brings together substantial reflections that have emerged in the philosophical discourse on the topic of time. The developments and contributions of those reflections are presented as well as the link to understanding human existence, to the search for human destiny, origin and meaning, to the relationship of a human to himself/herself, to other humans and to the world as a whole.
Zobrazeno: 23. 4. 2024 22:19