Informační systém JABOK
SVOBODOVÁ, Zuzana. Etická výchova jako cesta z omezené každodennosti. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2011, VIII/201, č. 1, 9 s. ISSN 1214-8725.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Etická výchova jako cesta z omezené každodennosti
Název česky Etická výchova jako cesta z omezené každodennosti
Název anglicky Ethics as a Way out of an Ordinary and Limiting Order of Things
Autoři SVOBODOVÁ, Zuzana.
Vydání PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha, Univerzita Karlova, PedF, 2011, 1214-8725.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Klíčová slova česky etika a etická výchova, vzdělávání, základní školy, gymnázia, rámcový program, výchovný proces
Klíčová slova anglicky ethics and ethics education, education, elementary school, high school, Framework Programme, education process
Příznaky Recenzováno
Návaznosti MŠMT RP 2011 6/5/4a/JU, záměr.
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104. Změněno: 2. 12. 2011 22:38.
Anotace
Autorka promýšlí současný stav etické výchovy na českých školách v kontextu studijních programů v zemích Evropské unie. Hledá smysl a cíl etické výchovy, přičemž poukazuje na Patočkovo doporučení vést při výchově a vzdělávání od naivně přirozeného k prolomení každodennosti.
Anotace anglicky
Ethics as a Way out of an Ordinary and Limiting Order of Things. (Article) – The author reflects upon the current state of ethics education in Czech schools, in the context of curricula used in other countries of the European Union. Pointing to the recommendations of the famous Czech philosopher Jan Patočka (according to which education should lead from the naive and natural to troubling the everyday order of things) she looks for the meaning and purpose of ethics education.
Zobrazeno: 23. 3. 2023 14:47