1. běh přijímacího řízení na školní rok 2024/2025

Sociální pedagogika a teologie

Vyšší odborné studium, forma: vyšší odborné denní.

Přijímací řízení

 • Informace o vzdělávacím programu

  Na základě platné akreditace škola vzdělává v oboru Sociální pedagogika a teologie, který se realizuje ve dvou zaměřeních, a to Sociální práce a Speciální pedagogika. Zaměření si studenti volí ve druhé polovině 1. ročníku. Studium je realizováno ve dvou formách, v denní a kombinované.
 • Podmínky přijetí

  Přijetí ke studiu probíhá na základně pohovoru před komisí. Při pohovoru se sleduje motivace, všeobecný rozhled a názorové zakotvení uchazeče nebo uchazečky. Náboženské vyznání nebo příslušnost k církvi není podmínkou přijetí. Nicméně uchazeč o studium musí souhlasit s křesťanským zaměřením školy a s vyučovanými předměty.
 • Uplatnění absolventů tohoto oboru

  Podle studovaného zaměření se absolventi mohou uplatnit jako sociální pracovníci, sociální pedagogové, vychovatelé, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, učitelé mateřských škol, pastorační pracovníci.
 • Počet uchazečů přijatých v loňském roce

  55
55
uchazečů
bylo loni přijato

Informace o oboru

Obor
Sociální pedagogika a teologie
Zkratka
JABOK
Kód
7532N02
Typ
vyšší odborný
Titul
DiS.
Program
7532N SPSP Sociální práce a sociální pedagogika