Omezeno navyšší odborné (změnit) • Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická (změnit) • program Sociální práce a sociální pedagogika (změnit) • přijímací řízení JABOK do 23. 5. 2019

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

1. běh přijímacího řízení pro rok 2019/2020

Celá nabídka | Podrobně o VOŠ

Obor vzdělání:
Sociální práce a sociální pedagogika, vyšší odborné studium
  • OD ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 REALIZUJEME STUDIJNÍ PROGRAM VE DVOU ZAMĚŘENÍCH, a to SOCIÁLNÍ PRÁCE a SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. Zaměření si studenti volí na konci prvního ročníku. Možnosti uplatnění viz níže. Cílem studia na Jaboku je připravit studenty k samostatnému odbornému jednání v oblasti sociální pedagogiky a sociální práce nebo speciální pedagogiky na základě vědeckých poznatků a metod. Jabok také vzdělává studenty ke kvalifikovanému jednání v pastorační oblasti a studium přispívá k celostnímu osobnímu rozvoji studentů v rámci křesťanských hodnot. K tomu slouží výuka teologických předmětů, výuka v oblasti výchov a jazyků.

  • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

    Přijímací zkoušky probíhají jednokolově, probíhají formou ústního pohovoru. V 2. kole přijímacího řízení se konají ve dnech od 26. srpna 2016. Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru, který zkoumá motivaci, všeobecný rozhled, názorové zakotvení uchazeče(čky) a dosavadní praxi v sociální a pedagogické oblasti. Příslušnost k nějaké církvi není podmínkou přijetí, nicméně kandidát(ka) musí souhlasit s křesťanským zaměřením školy a s vyučovanými předměty.

  • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu

    Základní literatura z jednotlivých oborů

Vzdělávací program:

JABOK: Sociální pedagogika a teologie
Vyšší odborné studium, forma: vyšší odborné denní.

JABOK: Sociální pedagogika a teologie
Vyšší odborné studium, forma: vyšší odborné kombinované.

Uvedené obory vzdělání a vzdělávací programy se týkají následujícího přijímacího řízení:

1. běh přijímacího řízení pro rok 2019/2020

logo Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Přihlašuje se od 1. 2. 2019 do 23. 5. 2019 vč.

• doplnit více informací o fakultě