RJ3372 Teologická etika pro praxi II.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2010
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. (přednášející)
Garance
Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Kontaktní osoba: ThLic. Ing. René Milfait, Th.D.
Rozvrh
Po 1. 2. 8:30–12:00 aula, Po 8. 2. 8:30–12:00 aula, Po 15. 2. 8:30–12:00 aula, Po 22. 2. 8:30–12:00 aula, Po 1. 3. 8:30–12:00 aula, Po 3. 5. 8:30–12:00 aula
Předpoklady
Předpokladem je absolvovaný předmět, resp. jeho témata v rámci Teologické etiky pro praxi I. (zimní semestr).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Přednáškový cyklus navazuje na přednášky Teologická etika pro praxi I (Jabok, zima 2009), některá témata prohlubuje, rozvíjí a nabízí nová témata, která jsou součástí státních bakalářských zkoušek i absolutorií.
Vzhlem k novým okolnostem absolutorií i státních bakalářských zkoušek (skupiny studentů, doba konání, okruhy otázek) může tvořit tento přednáškový cyklus větší celek se zimním semestrem.
Budeme se opět držet určité výběru témat-sond oboru v kontextu studovaného programu a okruhů otázek u absolutorií a bakalářských státních zkoušek.
Osnova
  • Sonda Biblický étos: Dekalog aneb deset slov o Bohu a člověku – literatura: bible;přednášky; text Teologicko-etická interpretace Dekalogu; určité stránky z knihy Jiří Beneš: Desítka. Deset slov o Bohu a člověku, Praha: Návrat domů, 2007, s. 7-26; 27-36; 50-71; 101-115; 118-134; 142-178; Magna Charta křesťanské mravnosti.bible; přednášky; text Model horské řeči;
  • Sonda Fundamentální Teologická etika: Svědomí – přednáška; prezentace; bible; příslušné stránky z publikace Horst Heidbrink: Psychologie morálního vývoje, Praha: Portál, 1997, s. 70-88;
  • Biomedicínská etika (bioetika a lékařská etika; zdraví a nemoc; eticko-lidskoprávní otázky spojené s počátkem a koncem lidského života; paliativní péče– přednáška; texty se stejnými názvy; prezentace se stejnými názvy;
  • Problematika eutanazie, redukce či ukončení terapie – přednáška; text Biomedicínská etika; tzv. Charta práv umírajících (Prohlášení Rady Evropy č. 1418 (1999)1);
  • Lidskoprávní rámec biomedicínských otázek – dokumenty viz okruhy 9, 10, 11, 12; Charta základních práv EU (Nice 2000); prezentace biomedicínská etika;
  • Lidská sexualita - bible; prezentace; text; přednáška
  • Společné etické základy sociální a pastorační práce – René Milfait: Společné etické základy sociální a pastorační práce, in: O. Fischer, R. Milfait: Etika pro sociální práci, Praha: Jabok, 2008;
  • Fundamentální eticko-lidskoprávní principy etických kodexů sociálních pracovníků. Objasnění s odpovídajícími povinnostmi a zodpovědnostmi – René Milfait: Fundamentální eticko-lidskoprávní principy etických kodexů sociálních pracovníků. Objasnění s odpovídajícími povinnostmi a zodpovědnostmi, in: Etika a lidská práva v sociální práci, Praha: CSS Praha, 2008; text přednášky Projekt světový étos, Prohlášení o lidských povinnostech.
Metody hodnocení
Přednáškový (blokový - vzhledem k přání paní Dr. Baštecké, která může přednášet svůj obor jen některá pondělí) cyklus bude zakončen ústní zkouškou. Rozsahem požadovaných znalostí bude obsah přednášek a určený studijní materiál.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, zima 2009, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013.