V582 Zkušenostně reflektivní přístupy v pedagogice

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D. (přednášející)
Bc. Pavel Kaplan (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
St 30. 3. 15:30–18:45 1, St 6. 4. 15:30–18:45 1, St 4. 5. 15:30–18:45 1, St 11. 5. 15:30–18:45 1, St 18. 5. 15:30–18:45 1
Předpoklady
Chuť aktivně se podílet na semináři + účast na minimálně čtyřech setkáních (poslední je povinné). Setkání proběhnou ve dnech 30.3, 6.4, 4.5, 11.5, 18.5.2022 vždy od 15:30 do 18:45.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/16, pouze zareg.: 0/16
Cíle předmětu
Studenti pochopí pedagogický přístup k učení založený na principu záměr - program - reflexe a navrhnou jednodušší programy založené na tomto principu. Studenti si vyzkouší práci se skupinou a reflexí připravených programů. Studenti porozumí tomu, jak výše zmíněné principy využívat při práci se skupinami lidí/dětí, jak díky těmto přístupům lze pedagogicky pracovat s programem respektujícím jinakost a jak zkušenostně reflektivní přístup může přispět i k osobnostně sociálnímu rozvoji člověka.
Osnova
  • Třídní kniha: Setkání = 2 x 90 minut (15:30 - 18:45) 1. Setkání – 30. 3. 2022 Teorie 2. Setkání - 6. 4. 2022 Nastavení a úprava programu, cíle 3. Setkání – 4. 5. 2022 Reflexe 4. Setkání – 11. 5. 2022 Facilitační techniky, práce se skupinou 5. Setkání – 18. 5. 2022 Praktický nácvik dovedností Pozn. Většinu teorie k jednotlivým setkáním studenti získávají nejen v průběhu semináře, ale také díky videím v Moodle. (Videa vznikla v rámci projektu IVOV.)
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na aktivní participaci v semináři, realizaci domácí přípravy, která bude základem 5. setkání. Pro získání zápočtu je nutno absolvovat čtyři z pěti setkání, to poslední je povinné.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2022/V582