Přihlášení do IS JABOK

Přípravný kurz pro studium na vysokých a vyšších odborných školách humanitního a sociálního zaměření

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména a data narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

  Skládali jste přijímací zkoušky, ale nebyli jste přijati? Uvažujete o studiu, ale letos si ještě nechcete podat přihlášku? Především Vám je určený přípravný jednoletý kurz. Jeho absolvováním výrazně zvýšíte šance na přijetí ke studiu v následujícím roce. Je též možné absolvovat pouze vybrané předměty kurzu.
  Pokud budete v budoucnu studovat na VOŠ Jabok, budou Vám uznány splněné předměty z přípravného kurzu a to Vám umožní – podle Vaší volby – buď méně požadavků v prvním ročníku, nebo rychlejší postup ve studiu.

  Základní informace:
  - Cena za celý kurz: 9 000,- Kč (kurzovné je splatné do 22. 9. 2015; možno rozložit do dvou splátek: 1. splátka do 22. 9. 2015, 2. splátka do 31. 1. 2016; o rozložení platby je nutno požádat studijní referentku).
  - Termín přihlášení: do 15. 9. 2015 nebo do naplnění kapacity kurzu.
  - Varianta výběru jednotlivých předmětů: předmět s rozsahem 2 konzultací 1 500,- Kč, s rozsahem 3 konzultací 2 000 Kč. Zde je třeba se přihlašovat individuálně studijní referentce. Platba za vybraný předmět musí proběhnout nejpozději týden před jeho konáním.
  - Harmonogram výuky: 29. 9. 2015 - 31. 5. 2016, detaily rozvrhu budou upřesněné.
  - Garant kurzu: Mgr. Marie Ortová, zástupkyně ředitele pro studijní záležitosti.

  Studijní informace:
  - V přípravném kurzu uchazeč absolvuje až šest úvodních předmětů, což odpovídá necelé polovině počtu předmětů v prvním ročníku VOŠ Jabok. Při splnění požadavků na ukončení všech šesti předmětů získá uchazeč 17 kreditů.
  - Kontaktní výuka má rozsah 56 hodin a je rozložena do 14 konzultací (= přednášek a seminářů). Zkoušky se konají průběžně po ukončení jednotlivých předmětů. Konzultace probíhají v budově Jaboku v Salmovské 8, Praha 2 v úterý nebo ve středu (bude upřesněno podle počtu zájemců) od 17.00 do 20.15.
  - Studijní referentkou pro tento kurz je Petra Adámková, DiS.: cdv@jabok.cz, tel. 603 330 793.

  Rozpis předmětů:
  1) Pedagogika, 2 konzultace, vyučující Mgr. Marie Ortová
  2) Psychologie obecná a vývojová, 3 konzultace, vyučující Mgr. Lucie Hubertová
  3) Úvod do filosofie, 2 konzultace, vyučující Ing. Mgr. Ondřej Fischer
  4) Úvod do křesťanství, 2 konzultace, vyučující Mgr. Petr Jandejsek, M.A. a Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.
  5) Úvod do sociální politiky, 3 konzultace, vyučující Mgr. Michael Martinek, Th.D.
  6) Úvod do sociální práce, 2 konzultace, vyučující PaedDr. Marie Vorlová

  Doplňkové informace:
  - Absolventi obdrží osvědčení, na kterém bude vyznačeno, které předměty absolvovali, včetně hodnocení.
  - Účastníci budou mít k dispozici přístup do knihovny školy a budou využívat studijní Informační systém.
  - Zájemcům vystaví škola potvrzení o studiu v přípravném kurzu. Lze tak např. doložit zaměstnavateli, že uchazeč započal přípravu ke kvalifikačnímu studiu. Účastník kurzu nemá status studenta podle zákona.

Celková cena: 9 000 Kč vč. DPH