Přihlášení do IS JABOK

Práce s vinou a smířením v pomáhajících profesích / v pedagogickém prostředí [od 19. 3. 2015]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

 • Práce s vinou a smířením v pomáhajících profesích / v pedagogickém prostředí[od 19. 3. 2015]

  Lektoři: Mgr. Bc. Petr Jandejsek, M.A., ThLic.(=ThDr.) Ing. René Milfait, Mgr. Anna Klimešová
  Rozsah: 12 hodin
  Akreditace: MPSV a MŠMT

  Anotace:
  Cílem kurzu je, aby účastníci prohloubili své porozumění tématům viny, odpuštění a smíření a byli tak schopni reflektovat a řešit tato témata ve vlastní profesní praxi - pedagogické a sociální. Kurz se věnuje tématům viny (vlastní a druhého), zraněných vzpomínek, odlišnosti, neschopnosti odpustit, apod. Pojmenování a řešení těchto oblastí však může přinést významný posun v řešení problémů, se kterými uživatelé sociálních služeb přicházejí. Kurz pojímá téma obecně tak, aby bylo aplikovatelné do různých oblastí sociální a pastorační práce. Podle objednávky účastníků je však možné se zvýšeně zaměřit na vybrané specifické skupiny a problémy.

  Témata:
  - Uvedení do interpretačního rámce, kterým je v evropském prostředí židovsko-křesťanská kultura.
  - Porozumění přítomnosti viny u sebe a druhých.
  - Vina vlastní a vina druhého.
  - Základní cesty k porozumění smíření a odpuštění.
  - Pohled na vinu a smíření očima biblických příběhů a teologické etiky.
  - Aplikace porozumění viny a smíření v pastoračním doprovázení (nemocnice, ústavy, vězení, sociálně slabé rodiny apod.).
  - Význam odpuštění pro osobní zdraví – pohled na vinu a smíření očima psychologie a psychoterapie.
  - Techniky práce s vinou a smířením v psychoterapeutickém doprovázení.
  - Využití symbolů a rituálů při práci se smířením.
  - Strategie, techniky a postupy práce s vinou a smířením u různých skupin, mediace.

Celková cena: 1 500 Kč vč. DPH