Přihlášení do IS JABOK

Spiritualita osvobození [1. 4. 2022, studenti Jaboku a ETF]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména a data narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

 • Spiritualita osvobození [1. 4. 2022]

  Běžná cena: 1700 Kč (včetně 21 % DPH)
  Lektor: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D.
  Časová dotace: 8 hodin

  Anotace:
  V kurzu o spiritualitě osvobození se účastníci seznámí zejména se zdroji, které mají původ v latinskoamerické teologii osvobození. Spiritualita osvobození se vyznačuje spojením vnitřního duchovního života se sociálním jednáním, čtením biblických textů jako zdroje naděje pro život ve světě násilí a bezpráví, chápáním hříchu nejen jako individuální, ale také strukturální skutečnosti.

Celková cena: 650 Kč vč. DPH