Přihlášení do IS JABOK

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [15. 10. 2021 - 29. 1. 2022]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména, data a místa narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

  Garant: Doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
  Rozsah: 120 hodin
  Akreditace: MSMT- 381/2019-2-63

  PLNÝ NÁZEV: STUDIUM PEDAGOGIKY K ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU, KTERÝ VYKONÁVÁ KOMPLEXNÍ PŘÍMOU PEDAGOGICKOU ČINNOST V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ

  Získaná odborná kvalifikace:
  1) Kvalifikaci "pedagoga volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zařízení pro zájmové vzdělávání" získává podle § 17, odst. 1, písm. f, zák. č. 563/2004 Sb. každý absolvent našeho kurzu, který má maturitu.
  2) Kvalifikaci "asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích" v jakémkoliv školském zařízení kromě tříd, kde vzdělávají žáci "se zvláštními vzdělávacími potřebami" získává tímto kurzem každý, kdo má ukončené jakékoliv střední vzdělání (i bez maturity, např. učňák), podle § 20, odst. 2, písm. d)
  3) Kvalifikaci asistenta pedagoga pracující ve třídách pro žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami získává tímto kurzem každý, kdo má maturitu (§ 20, odst. 1, písm. f)
  4) Kvalifikaci "vychovatele" podle § 16 zák. č. 563/2004 Sb. získává tímto kurzem jenom ten, kdo absolvoval jakoukoliv vysokou nebo vyšší odbornou školu. Kdo má maturitu na jiné než střední pedagogické škole a nemá žádné další vyšší vzdělání, musel by k získání této kvalifikace absolvovat podobný kurz jako nabízíme my, ale musel by být organizován vysokou školou.

  Kurz bude zakončen závěrečnou písemnou prací (ve smyslu vyhlášky č. 317/2005 Sb. a zák. č. 563/2004). V závěrečné práci student zformuluje konkrétní výchovný problém a způsob jeho řešení. Práci zhodnotí 2 vyučující.

Celková cena: 11 500 Kč vč. DPH