Přihlášení do IS JABOK

Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka [7. 1. 2022]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Do poznámky vyplňte prosím DATUM a MÍSTO NAROZENÍ ÚČASTNÍKA, případně dalších účastníků kurzu. Údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu. Děkujeme CDV.

  Lektor: Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.
  Časová dotace: 8 hodin
  Akreditace: A2019/0534-SP

  Anotace:
  Jedná se o kurz inspirovaný Ježíšovými blahoslavenstvími. U účastníka se tedy předpokládá otevřenost k poselství křesťanského evangelia; výhodou, nikoli však podmínkou, je předchozí vzdělání ve filosoficko-teologické oblasti či křesťanská praxe.

  Cílem kurzu je posílení spirituální identity sociálního nebo pastoračního pracovníka jako obrana proti profesnímu a osobnostnímu vyhoření, a začlenění jeho práce do širších obecně lidských i spirituálních souvislostí.

Celková cena: 1 700 Kč vč. DPH