Přihlášení do IS JABOK

Kritické myšlení v pedagogické praxi [18. 6. 2021]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména a data narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

  Lektorka: Mgr. Anna Klimešová
  Časová dotace: 8 hodin
  Akreditace: MSMT - 1032/2020-2-63

  Anotace:
  Prakticky orientovaný seminář zaměřený na použití kritického myšlení ve školním prostředí - jak formulovat otázky do testů a písemek, jak formulovat položky do dotazníků, jak formulovat své cíle a objednávky při komunikaci s kolegy, s rodiči, s nadřízenými či podřízenými pracovníky tak, aby komunikace byla efektivní.

  Kurz je zdarma pro pedagogické pracovníky, jelikož je podpořen z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325. Vzhledem k této skutečnosti se ho mohou účastnit pouze PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, kteří buď vykonávají svou pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy, nebo jsou na území hl. m. Prahy hlášeni k trvalému pobytu, případně splňují obě podmínky.

Celková cena: 2 000 Kč vč. DPH