Přihlášení do IS JABOK

Bible: pozvání pro současníka [od 21. 2. 2015]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  Lektoři: Ing. Dr. Ladislav Heryán, Th.D., Ing. Dr. René Milfait, Th.D.
  Termíny: 5x4 hodiny, 21. 2., 28. 2. a 23. 3. 2015

  Jedná se o první část třídílného kurzu. Je možné absolvovat také pouze jednotlivé části kurzu.
  Akreditace: MŠMT 10589/2014-1-268

  Cílové skupiny:
  učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, pedagogové volného času; učitelé občanské výchovy, Základů společenských věd, etické výchovy, etiky, religionistiky, zájemci o křesťanství z řad veřejnosti

  Obsah:
  Blok I: Uvedení do Bible + Hebrejský kánon/Tenak/tzv. Starý zákon 1 - celkem 20 hod.
  Tematické rámce:
  - Vznik (tradice, kánon, text)
  - Obsah a dělení
  - Pradějiny
  - Patriarchové
  - Exodus

  Přehled a posloupnost jednotlivých těžišť a jednotlivých témat tematických rámců:
  1. blok:
  Úvodní slovo; aktualizovaná očekávání účastníků; metodicko-didaktické zpracování; celkový koncept; O čem je vlastně Bible? Kdo ji napsal a jak vznikala/vznikla? Co vše zahrnuje takto knihovna Bible a jak je rozdělena? Jaké postavení má pro život z víry a odpovídající mravnost v židokřesťanské tradici? Jak ji číst a pracovat s ní?
  2. blok:
  Uvedení do Starého zákona: proces vzniku, utváření a konečné podoby + na příkladu Pentateuchu;
  3. blok:
  Interpretující retrospektiva: základní vyprávění o počátcích Izraele, rodinné příběhy a zkušenosti jedinců – na příkladu identifikačních osob: povolání a vydání se na cestu Abraháma, zaslíbení smlouvy, oběť, „pramáti“ Sára a Hagar, Jákob, Josef;
  4. blok:
  Interpretující retrospektiva: a) základní zkušenost hebrejského lidu víry: příběhy společenství, zakládající, stále přítomné příběhy – povolání a cesta Mojžíše, hořící keř, pravé Boží jméno;
  5. blok:
  Interpretující retrospektiva: b) základní zkušenost hebrejského lidu víry: exodus, putování pouští, smlouva, Dekalog, slavení;

Celková cena: 2 500 Kč vč. DPH